BUPL: Børns trivsel lider under corona


Den langvarige coronakrise går hårdt ud over børnenes trivsel i daginstitutioner og fritidstilbud. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 20.000 pædagoger og pædagogfaglige ledere. Der mangler ressourcer til at sikre en god og tryg hverdag, mener BUPL, der efterlyser en økonomisk hjælpepakke til børnene.


Opdateret d. 08. januar 2021

Coronakrisen har direkte konsekvenser for børnene i landets vuggestuer, børnehaver og SFO’er. Der mangler ressourcer både til det pædagogiske arbejde og til at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer for at begrænse smittespredningen. Og det rammer børnenes trivsel, viser en ny stor undersøgelse med deltagelse af 20.000 pædagoger og pædagogfaglige ledere. Den hidtil største undersøgelse af sin slags.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af alle pædagoger i landets dagtilbud og fritidstilbud oplever, at corona-retningslinjerne har påvirket børnenes og de unges trivsel negativt.

Og forklaringen ligger lige for: Seks ud af ti pædagoger og ledere siger nemlig, at de ikke har ressourcer nok til både at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig løfte det pædagogisk arbejde.

”Undersøgelsen bekræfter desværre de bekymrende tilbagemeldinger, vi får fra pædagoger og ledere. Corona-krisen kradser så meget, at det rammer børnenes trivsel. Der må og skal tages politisk ansvar. Det har vi efterhånden sagt mange gange, og vi er blevet forsikret om, at pengene kommer ud. Men de når åbenbart ikke ud til børn og pædagoger. Og det er i hvert fald tydeligt, at det ikke rækker,” siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

BUPL efterlyser en decideret hjælpepakke, der skal garantere, at daginstitutioner og fritidsinstitutioner får den hjælp, der er behov for. Det handler først og fremmest om penge til rengøring og fuld vikardækning ved corona-relateret fravær.

Normeringerne var allerede før pandemien hårdt pressede, og nu er tiden til børnene endnu mere knap. Ni ud af ti pædagoger fortæller, at retningslinjerne begrænser de pædagogiske aktiviteter, og at det blandt andet skyldes, at man selv er nødt til at bruge tid på rengøring af legetøj og kontaktflader. Det forstærkes af, at ventetid på corona-test trækker pædagoger ud af vagtskemaet, uden det dækkes af vikarer. Syv ud af ti pædagoger har ifølge undersøgelsen oplevet personalemangel, fordi kollegaer skulle corona-testes.

”Børnene kan ikke selv sige fra. Men det har vi som pædagoger til gengæld pligt til. 20.000 pædagoger har givet deres besyv med – og det har de, fordi de er stærkt bekymrede og frustrerede over udviklingen og de konsekvenser, det har for børnene,” siger Elisa Rimpler.

Se BUPL’s forslag til en tryghedspakke for børn og unge: Tryghedspakke (pdf)

FAKTA
  • 48 % oplever, at retningslinjerne har påvirket børnene eller de unges trivsel i en negativ retning.
  • 87 % oplever, at retningslinjerne i nogen eller høj grad begrænser de pædagogiske aktiviteter med børnene.
  • 62 % mener ikke, der er nok ressourcer til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave godt pædagogisk arbejde. For lederne er tallet 58 %.
  • 70 % har i høj eller nogen grad oplevet personalemangel på arbejdspladsen, fordi kollegaer skulle corona-testes.
  • 67 % bruger i høj eller nogen grad mere tid på rengøring (pga. det øgede fokus på rengøring), som går fra tiden med børnene.
  • 20.031 pædagoger har svaret i undersøgelse, som BUPL har gennemført i november.

Se resultater fra undersøgelsen


BUPL er Danmarks største fagforening for pædagoger og har over 65.000 medlemmer. BUPL arbejder for at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelsen af pædagogprofessionen. Fagforeningen varetager vores medlemmernes interesser over for lovgiver, arbejdsgiver og andre.

Yderligere kontakt: BUPL Pressetelefon, tlf. 22 77 40 90