Børnetallet stiger – men finansloven er børnefri


Flere krav til daginstitutionerne og et stigende børnetal. Men børnene må stadig vente en omgang.


Udgivet d. 31 august, 2017

Regeringen har netop præsenteret et finanslovsudspil, der er blottet for ambitioner på børneområdet. Det til trods for at børnetallet stiger markant over de kommende år, og politikerne stiller skærpede krav til daginstitutionerne.

”Politikerne anerkender skam, at tidlig indsats er vigtig, og børn ikke fødes som seksårige. Men det kan ikke ses på finanslovsudspillet. Vores daginstitutioner oplever et massivt pres i disse år på grund af stigende børnetal, og normeringerne er historisk dårlige”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Tilbage i september 2015 sagde daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), at ”børnene må vente en omgang”, da han fremlagde finansloven for 2016. Men det ser altså ud til, at ventetiden fortsætter.

Elisa Bergmann henviser til, at landets fødegange oplevede et decideret babyboom i 2016, og det pres er nu flyttet over på daginstitutionerne. Ifølge tal fra Danmark Statistik fortsætter babyboomet frem mod 2025, hvor der vil være omkring 56.000 flere børn i alderen 0-5 år. Det vil kræve 8.500 flere pædagoger for at holde de nuværende normeringer.

Et bredt politisk flertal på Christiansborg vedtog før sommerferien en ny dagtilbudsreform, der skulle løfte daginstitutionsområdet og styrke fagligheden. Der er afsat 580 millioner kroner over fire år til implementeringen af reformen, men selv om det er et godt signal, så vil midlerne i bedste fald munde ud i et løft af normeringerne på et par hundrede pædagogstillinger.

”Vi har nu i tre år kæmpet med en skolereform, der er underfinansieret. Det er stærkt medvirkende til, at reformen stadig halter mange steder. Derfor bør politikerne ikke gentage denne fejl på daginstitutionsområdet”, siger Elisa Bergmann.

Finanslovsudspillet indeholder også en ændring af boligjobordningen, så den nu bliver målrettet serviceydelser som rengøring og børnepasning. Men det er næppe tilskud til børnepasning, der står øverst på forældrenes ønskeseddel.

”Vi ved fra gentagne undersøgelser, at forældrene ønsker bedre normeringer. De er utilfredse med den tid, som pædagogerne har til det enkelte barn. Det er forældrenes største bekymring. Ikke om de kan få tilskud til børnepasning på skæve tidspunkter”, fastslår Elisa Bergmann.

Regeringen fremlagde tidligere på ugen et skatteudspil med skattelettelser på 23 milliarder kroner. Det er et voldsomt stort beløb, og for bare en tiendedel af beløbet er det muligt at lave minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Endelig har undervisningsminister Merete Riisager (LA) sagt, at hun er bekymret for kvaliteten i børns fritidsinstitutioner. Det til trods er der ikke penge på finanslovsudspillet til SFO’er, klubber og fritidshjem.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

 

Stigende børnetal frem mod 2025 (pdf)

Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner (pdf)

Ni ud af ti danskere ønsker minimumsnormeringer