Børnene skal ikke udliciteres


Produktivitetskommissionen bruger børn som forsøgspersoner, når den anbefaler at udlicitere daginstitutionerne. Hvis man virkelig vil øge produktiviteten på børneområdet, skal man ansætte flere pædagoger, mener BUPL.


Udgivet d. 31 marts, 2014

Produktivitetskommissionen offentliggør i dag sin slutrapport for, hvordan vi kan blive mere produktive i Danmark. Kommissionen har blandt andet kastet sig over vuggestuer og børnehaver, som ifølge formand Peter Birch Sørensen sagtens kan udliciteres.

Men det er en farlig glidebane, hvis politikerne begynder at udlicitere børnene, advarer Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforening BUPL.

“Vi ved fra adskillige undersøgelser, at kvalitet i daginstitutioner har stor betydning for, at børn klarer sig godt senere i livet. Så jeg vil gerne advare imod, at man forsøger at gøre vuggestuer og børnehaver genstand for en spareøvelse, som i sidste ende går ud over børnene”, siger Henning Pedersen.

Han understreger, at der mangler belæg for, at udlicitering af børneområdet rent faktisk har en effekt for produktiviteten. Erfaringer fra f.eks. Sverige viser tværtimod, at det kan gå gruelig galt, hvis man først gør børn til forsøgspersoner i en stor spareplan.

“I Danmark forsøgte flere kommuner tilbage i 1990erne at lade private ISS overtage børnepasningen. Det gik helt galt, og flere kommuner valgte til sidst at opsige kontrakten. ISS fandt også ud af, at det var et svært område at tjene penge”, forklarer Henning Pedersen.

Hele Produktivitetskommissionen antagelse om et stort uindfriet effektiviseringspotentiale på børneområdet bygger på en yderst skrøbelig beregning fra KORA. Derfor appellerer Henning Pedersen til, at politikerne på Christiansborg tænker på børnene, inden de tænker på økonomien.

Produktivitetskommissionen har dog ret, når den fremhæver, at der er behov for mere kvalitet i vuggestuer og børnehaver. Ifølge kommissionen bliver den kommende skolereform kun en succes, hvis man også sætter ind før skolealderen.

Af kommissionens analyse fremgår det, at “vuggestuebørn har signifikant større sandsynlighed for at have påbegyndt en ungdomsuddannelse som 16-årige, og de klarer sig bedre i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik”, når man sammenligner dem med børn, der ikke har gået i vuggestue.

“Hvis man vil hæve kvaliteten i daginstitutionerne, så skal der ansættes flere uddannede pædagoger. Så simpelt er det. De seneste fire år er normeringen blevet dårligere og dårligere, så vi bevæger os desværre i den forkerte retning”, fortæller Henning Pedersen.

Yderligere oplysninger

Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforening BUPL: 20 20 49 84

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83