Børnene må vente en omgang


I det nye regeringsgrundlag må børnene afvente højere kvalitet i dagtilbuddene til regeringens reformudspil i 2017. BUPL glæder sig til gengæld over pulje til de svageste skolebørn.


Udgivet d. 27 november, 2016

“Det er godt, at regeringen fastholder behovet for at styrke dagtilbuddene, og vi ser frem til den kommende reform. Men jeg er ærgerlig over, at ambitionerne ikke er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og at den nye regering ikke allerede nu vil vise, hvad den vil på området.”

Det siger formand for BUPL, Elisa Bergmann, om det netop offentliggjorte regeringsgrundlag fra den nye trekløverregering.

“Vi får ikke højere kvalitet uden bedre normeringer og højere pædagogandel i daginstitutionerne, og derfor ser jeg frem til, hvad regeringen vil komme med i det nye år,” siger hun.

Elisa Bergmann er dog ikke begejstret ved udsigten til flere alternative pasningsformer, som regeringsgrundlaget peger på:

“Når vi ved, hvad der virker – nemlig daginstitutioner af høj kvalitet med gode normeringer, høj pædagogandel og gode rammer – så skal vi satse på det. Forskning viser, at det er det, som giver børn de bedste forudsætninger for at klare sig godt senere hen.”

Den lavere offentlige vækst på 0,3 procent, som er en del af det nye regeringsgrundlag, er dog ikke et godt grundlag for at øge kvaliteten.

“Det er en katastrofe, for vi kan jo godt regne ud, at med en lavere offentlig vækst, bliver det endnu vanskeligere at prioritere børnene. Men det er en meget kortsigtet strategi, for det er de kommende generationer, vi skal leve af fremover, og derfor har vi brug for at alle børn får en god start,” siger Elisa Bergmann.

“Vi ved, at der bliver 16 procent flere børn hen mod 2025, og at vi mangler 9.000 pædagoger, så derfor er det afgørende, at regeringen tænker den udvikling ind allerede nu.”

På folkeskoleområdet afsætter den nye regering en pulje på 500 mio. kr. til de mest udsatte skoler, hvis de kan vise, at de er blevet bedre til at løfte de fagligt svageste elever.

“Jeg er tilfreds med at se, at regeringen har ambitioner for de svageste i skolen, for det nytter ikke noget, hvis vi ikke har blik for de store forskelle, der er, på skoleområdet. Men det er ærgerligt, at de primært skal gå til flere timer i dansk, matematik og natur/teknik. Pædagoger spiller en stor rolle for at løfte de svageste, blandt andet ved at styrke børnefællesskaberne, sikre bedre inklusion og forebygge mobning – alt sammen noget, der er med til give en bedre skolegang. Jeg håber, at de nye undervisningsformer, som regeringsgrundlaget omtaler, også bliver prioriteret,” siger Elisa Bergmann.

Regeringsgrundlaget peger også på en forhøjelse af pensionsalderen.

“Det tegner ikke godt for pædagogerne, som er truet af nedslidning. Der mangler helt konkrete visioner om forebyggende indsatser,” siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Maiken Riis Friberg, leder af kommunikation i BUPL, tlf.: 26 17 59 33