Børnene har brug for minimumsnormeringer


Et stort flertal af landets borgmestre ønsker ikke minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Blandt dem borgmester i Stevns kommune Anette Mortensen. Her er BUPL’s svar til Anette Mortensens udtalelser i DAGBLADET.


Udgivet d. 25. juni 2019

Af: Jacqueline Sporon-Fiedler, Faglig Sekretær

DEBAT:

Borgmester i Stevns kommune Anette Mortensen (V) mener ikke, at det er en god idé at indføre minimumsnormeringer: en grænse for, hvor mange børn, der må være for hver pædagog i børnehaver og vuggestuer. Kvalitet afhænger også af andre forhold end normeringer, og de enkelte kommuner ved, hvad der er bedst for deres institutioner, forklarede borgmesteren til DAGBLADET i forrige uge. Det synspunkt deler hun med et stort flertal af sine borgmesterkolleger rundt om i landet.

I BUPL er vi ikke enige. Daginstitutionernes normeringer er pressede som aldrig før. På landsplan mangler vi 4.000 pædagoger for at have samme normeringer som i 2009. Og mange kommuner har allerede varslet nye besparelser til næste år. De kommende år stiger antallet af børn, der skal i børnehave og vuggestue. Og det øger sandsynligheden for at kommunerne må gribe til yderligere nedskæringer på daginstitutionerne.

Derfor er det for børnenes skyld nødvendigt med en nedre grænse, som vi kender det fra f. eks. folkeskolen. Problemerne med pædagoger, der står alene med store børnegrupper, er i forvejen alarmerende både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt.

Anette Mortensen siger til DAGBLADET, at hun gerne vil tale om minimumsnormeringer, hvis der følger penge med fra Christiansborg. I BUPL bakker vi op om, at kommunerne har brug for flere penge til velfærd og håber, at den kommende regering letter på kommunernes stramme økonomiske bånd.

Desværre har vi dog i flere omgange set, at penge, som Folketinget har kanaliseret ud til kommunerne til netop mere kvalitet i dagtilbuddene, bliver brugt til helt andre formål. Samtidig med, at kommunerne fortsætter med at skære ned på daginstitutionerne. Derfor må flere penge også gå hånd i hånd med en nedre grænse for, hvor få pædagoger, der må være til en børnegruppe.

Anette Mortensen har ret i, at kvalitet også handler om faglighed og uddannelse, men det må ikke være en undskyldning for fortsat udhuling af normeringerne i børnehaver og vuggestuer. Derfor arbejder vi i BUPL for både minimumsnormeringer, og at mindst 80 procent af medarbejderne på daginstitutionsområdet skal være uddannede pædagoger.