Børnekulturdag – når leg er inkluderende


Psykomotorik- og pædagogstuderende stod bag Børnekulturdag for fjerde år i træk. Børnekulturdag var som altid en festdag for 300 børn og 100 studerende. Temaet ‘Inkluderende leg’ blev en øvelse i at omsætte teori til praksis for de studerende, mens børn og pædagoger nød aktiviteterne.


Udgivet d. 7 maj, 2018

Den årligt tilbagevendende Børnekulturdag på Campus Nordsjælland er efterhånden en solidt forankret tradition. For fjerde år i træk var de nordsjællandske børnehaver inviteret til Børnekulturdag på Campus Nordsjælland.

Studerende på psykomotorikuddannelsen og pædagoguddannelsen stod bag en række kreative og legende aktiviteter med de 3-6 årige – alle læringsmiljøer med inkluderende leg i centrum. Børnenes pædagoger fik – udover inspiration til nye, inkluderende lege, mulighed for at få et fagligt input med lektor Mathilde Sederbergs oplæg om inkluderende leg og bevægelse.

Formålet med årets Børnekulturdag var at give børnene en unik oplevelse og samtidig give de voksne inspiration til, hvordan de kan arbejde inkluderende med kreativitet og sociale kompetencer.

Kristoffer Kaae Kjærgaard, som er konstitueret campusleder på Campus Nordsjælland, siger om Børnekulturdagen:

“De studerende får en lejlighed til at afprøve teorier og ideer, som er opstået i undervisningen på uddannelsen og omsætte dem til spændende pædagogiske aktiviteter. Det bliver de helt klart dygtigere af.”

Desuden styrker Børnekulturdagen relationen til de lokale institutioner.

“På Campus Nordsjælland vil vi gerne samarbejde med lokalområdet, og vi kan se, at det kommer alle til gavn,” siger Kristoffer Kaae Kjærgaard.

Campus Nordsjælland og BUPL Nordsjælland har siden 2014 udviklet Børnekulturdagen løbende. Da dagen tidligt viste sig at være en stor succes er konceptet udviklet til også at rumme skoleområdet. I år var det dog ikke muligt at gennemføre dagen for skolerne grundet den varslede konflikt i forbindelse med OK18

Læs hele programmet for Børnekulturdagen 2018

Børnekulturdag 2018

Børnekulturdag 2018

Børnekulturdag 2018

Børnekulturdag 2018