Børnekulturdag 2019 :: Fællesskabende fortællinger


Se de skønne billeder. Dette års Børnekulturdag var en farve- og lærerig oplevelse for både børn og voksne. Dagen var en stor succes, hvor de studerende pædagoguddannelsen gennemførte aktiviteter, med fokus på fortællinger og fællesskabelse, tilrettelagt efter børnenes forskellige alderstrin.


Opdateret d. 21. maj 2019

Børnekulturdag er en fantasifuld og inspirerende dag med sjove aktiviteter for 3-6 årige børn og faglige oplæg til de voksne.

 

Hvad er Børnekulturdag?

BUPL Nordsjælland, pædagogernes fagforening, og Pædagoguddannelsen KP Nordsjælland har indgået et samarbejde om at bidrage positivt til hinandens arbejde for og med pædagogprofessionen.

Børnekulturdagene er en årlig tilbagevendende tradition og en del af det samarbejde. Børnekulturdagene er en del af de pædagogstuderendes uddannelse, og skal være med til at bygge bro mellem pædagoguddannelsen og de pædagogiske arbejdspladser i Nordsjælland. Samtidig skal dagen mulighed for at vise og afprøve deres faglige kompetencer og bidrage til at efteruddanne det pædagogiske personale i Nordsjælland.