Børne- & Ungetopmøde i Kalundborg


BUPL Midtsjælland afholdt d. 21. september 2021 et lidt utraditionelt vælgermøde i form af et børne- og ungetopmøde i Kalundborghallerne, hvor pædagoger, pædagogfaglige ledere, forældre og andre interessenter drøftede normeringer, SFO’ens udformning og fremtid, klubtilbud og meget andet med hinanden og kommunens lokalpolitikere.


Opdateret d. 14. oktober 2021

BUPL Midtsjælland har, sammen med pædagoger, pædagogfaglige ledere og forældre, i årevist forsøgt at gå i dialog med kommunen og lokalpolitikerne omkring de mange udfordringer, vi ser på det pædagogiske område i Kalundborg Kommune. Tirsdag d. 21. september 2021 fik alle sat hinanden stævne for at drøfte mange af disse emner. Det kom der mange rigtig gode drøftelser ud af, og et løfte fra alle politiske partier om at se særligt på normeringerne i kommunens dagtilbud.

 

BUPL Midtsjælland vil på et senere tidspunkt offentliggøre et katalog fra mødet, indeholdende oplæg, analyser, surveys og noter fra de afholdte workshops.