Børne- og Ungdomsudvalgets område friholdes for besparelser


Når Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, siger: “Vi kan, for næste år, lave et bedre budget for borgerne end vi har kunnet længe”, så må der vel være noget om snakken, eller…?”.


Udgivet d. 21. august 2020

I Frederikshavn Kommune har man tidligt i budget 2021 processen igen besluttet, at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for den 1 procents besparelse, som alle udvalg har været stillet i udsigt. Dette for at bidrage til at skabe ro om et område, som længe har lidt trange kår.

Frederikshavn Kommune står lige nu med ekstra 64 millioner kroner på bundlinjen i forhold til det kommende budgetår. 40 millioner er tiltænkt arbejdsmarkedsområdet og socialområdet, og det efterlader 24 millioner kroner. Håbet er, at budgetforhandlingerne efterlader ekstra økonomi til Børne- og Ungdomsudvalget, så de vil få mulighed for at stile endnu mere efter de minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som loven siger, de skal leve op til.

Minimumsnormeringer i daginstitutionerne er en vigtig investering i de yngste borgere, men både skole- og klubområdet vil deslige nyde stor glæde af at få kanaliseret nogle af de penge ud, som tidligere er sparet. Alt sammen for at skabe sammenhæng og harmoni i kommunens måde at synliggøre børne- og ungdomsområdet – både over for eksisterende borgere, men også i ligeså høj grad for tilflyttere.

Alt er nu op til politikerne og budgetforhandlingerne på rådhuset.

Vigtige kommende datoer for budget 2021:

Børne- og Ungdomsudvalget:

  • 8. september (sidste møde inden førstebehandling af budget)

Byrådet:

  • 16. september – førstebehandling af budget 2021.
  • 7. oktober – andenbehandling af budget 2021.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv eller ring til undertegnede på:

E-mail: kkt@bupl.dk eller på tlf.: 20334577

Venlig hilsen

Kristian Tornby

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland