Børn og pædagoger i
Næstved har markant ringere vilkår


Fire ud af fem pædagoger i Næstved oplever, at der ikke er medarbejdere nok til det pædagogiske arbejde i kommunens daginstitutioner og står i perioder dagligt alene med deres børnegruppe. Det fremgår af en undersøgelse af pædagogernes vilkår, som BUPL står bag.


Opdateret d. 24. maj 2019

Vilkårene for børn og medarbejdere i de danske daginstitutioner har været til heftig debat de seneste par uger, og i sidste weekend demonstrerede titusindvis af forældre i Næstved og i flere end 50 byer landet over.

Nu dokumenterer tal fra en ny undersøgelse fra BUPL, at protesterne ikke er ubegrundede. For antallet af medarbejdere i forhold til børn i vuggestuer og børnehaver i Næstved er stærkt mangelfulde. Fire ud af fem pædagoger oplever, at der ikke er personale nok til at løse de pædagogiske opgaver med børnene. I BUPL Sydøst er fagforeningsformand Betina Vincent Andersen bekymret på børnenes og pædagogernes vegne:

“Undersøgelsen understreger, at der er brug for markant flere ressourcer, hvis vores dygtige og engagerede pædagoger, skal løfte de pædagogiske opgaver. De rammer, vi har om det pædagogiske arbejde i dag, sikrer ikke, at vi kan skabe en hverdag for børnene, hvor de trives og udvikler sig.”

Betina Vincent Andersen mener, at politikerne og samfundet som helhed stiller stadig større krav til daginstitutionerne. Men uden at ressourcerne følger med:

“Vi har en god dagtilbudslov med høje ambitioner for eksempelvis børns trivsel, dannelse og sproglige udviking. Men det forbliver smukke ord, når politikerne ikke samtidig tager stilling til, hvad der skal til for at indfri målene.”

Undersøgelsen sammenligner Næstved med resten af landet. Og her klarer Næstved Kommune sig på en række faktorer væsentlig dårligere end gennemsnittet af kommuner i Danmark:

82 procent af pædagogerne i Næstved var på en tilfældig dag i marts alene med en børnegruppe i perioder i løbet af dagen, mod 66 procent på landsplan. 29 procent af pædagogerne fortæller, at de aldrig er mere end to medarbejdere til børnegruppen, mod 23 på i hele landet. En børnegruppe i Næstved består sædvanligvis af 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn.

De svigtende resultater for kommunen skal ses i lyset af, at byrådet sidste år gav 4 mio. kr. ekstra til kommunens daginstitutioner til netop bedre normeringer, forklarer Betina Vincent Andersen:

“Kigger vi på landet som helhed, ser det slemt ud. Men i Næstved er forholdene desværre endnu værre og de penge, som byrådet sidste år tilførte området, har ikke været tilstrækkelige til at ændre på det. Der skal langt mere til for at kompensere for de nedskæringer, som børn og pædagoger har været udsat for de seneste 10 år.”

BUPL har også spurgt pædagogerne om, hvordan de opfatter mulighederne for at løse de pædagogiske opgaver i institutionerne. Her svarer 76 procent af pædagogerne i Næstved, at de ikke kan drage omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel, og 77 procent siger, de ikke kan give støtte til sårbare børn, fordi der er for få medarbejdere. De tilsvarende resultater er på landsplan henholdsvis 54 og 68 procent.

Også de tal understøtter, at daginstitutionsområdet i Næstved halter markant efter resten af landet, mener Betina Vincent Andersen.

“Det her er alarmerende! Og undersøgelsen viser med al tydelighed, at de pædagogiske kerneopgaver er ramt. Det er omsorgen og mulighederne for at løfte børn, der er sårbare eller socialt udsatte, som der er brug for at gøre noget ved nu.”

Efter kommunevalget i 2017 besluttede det nye flertal i Næstveds byråd, at man ville arbejde for minimumsnormeringer. Det fremgår af konstitueringsaftalen. Og i følge Betina Vincent Andersen understreger undersøgelsen, at der er behov for, at normeringerne får højeste prioritet nu. Hun opfordrer derfor de lokale politikere i Næstved til at sætte normeringerne på dagsordenen.