Bevar fritidshjemmene i København!


Igen oplever vi desværre, at der er usikkerhed om Københavns fritidshjem, men vi agter at kæmpe for fritidshjemmene, siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.


Opdateret d. 15. april 2019

Igen oplever vi desværre at der er usikkerhed om Københavns fritidshjem. Årsagen skal findes i Københavns kommunes budget for 2020, hvor kommunen grundet et loft over budgettet (budgetloven) og stigende børnetal, mangler penge i forvaltningens budgetter.

Derfor har kommunen lagt forslag om at omlægge fritidshjemmene, både kommunale og selvejende, til SFO’er (KKFO), for derved at kunne hæve forældrebetalingen. Dermed kan der realiseres midler til forvaltningens budget. Fritidshjem er placeret under dagtilbudsloven, hvor der er loft på forældrebetalingen og et lovbestemt formål for det pædagogiske virke, i modsætning til skolefritidsordninger, som i højere grad er integreret i skolen og under folkeskoleloven og ikke har et loft over forældrebetalingen.

MEN en omlægning vil være på bekostning af fritidshjemmene og en stærk fritidspædagogisk tradition i København. En fritidspædagogik som vil komme under hårdt pres i sådan omstrukturering.

Derfor arbejder vi hårdt på at bevare fritidshjemmene, vi ønsker at bevare den pædagogiske ledelse af fritidstilbuddet, de selvstændige pædagogiske institutioner i egne rammer, de selvejende fritidsinstitutioner med stærke pædagogiske miljøer. Vi ønsker at bevare en mangfoldighed i fritidstilbuddene, så den nuværende diversitet, med både KKFO’er, kommunale og selvejende fritidshjem kan bevares.

Torsdag den 04. april var der debatmøde i Klubben Thomas P Hejle. Her var Børne- og unge borgmester Jesper Christensen, samt flere medlemmer af borgerrepræsentationer og børne- og unge udvalget mødt op for at debattere fritidshjemmenes fremtid, med ca. 100 forældre og pædagoger på området. Mødet blev indledt med et spændende om oplæg fritidspædagogik af uddannelsesleder på pædagoguddannelsen Trine Ankerstjerne.

Fra de deltagende politikere var der enighed om at de ønskede at bevare fritidshjemmene, men de konstaterede også, at der mangler penge i forvaltningen og der er stærke økonomiske incitamenter i omlægningen til KKFO. Konklusionen var at der fra alle politikere og organisationerne bag debatmødet (Københavns forældreorganisation, LFS og BUPL-hovedstaden), er enighed om at kæmpe for en bevarelse.

Blandt andet derfor var Formand i BUPL Hovedstaden Henriette Brockdorff tirsdag den 09. april til møde på Christiansborg med Børneordfører fra SF Jacob Mark, hvor de diskuterede problematikken. ”Vi agter at forsætte kampen for fritidshjemmene. Det er en sag som er vigtig, både for det fritidspædagogikken fordi der snart ikke er flere fritidshjem tilbage i Danmark, men det er også vigtigt for vores selvejende institutioner, som har stærke historiske og pædagogiske traditioner og som har stor betydning for Københavns børns fritidsliv”   udtaler Henriette Brockdorff Formand for BUPL Hovedstaden.

 

På debatmødet deltog:

Borgmester Jesper Christensen (soc. Dem), Mette Annelie Rasmussen (radikale Venstre), Niko Grünfeld (Alternativet), Sofie Seidenfaden (soc. Dem.), Knud Holt Nielsen (enhedslisten),

Bag debatmødet stod KFO, LFS og BUPL hovedstaden.

Stor tak til Thomas P Hejle for at arrangere og lægge lokaler til.