Bevar fritidshjemmene i København!


BUPL Hovedstaden, Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS/FOA) og Københavns Forældreorganisation (KFO) besøgte den 13. marts 2019 Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns rådhus.


Opdateret d. 14. marts 2019

Politikerne skal finde finansiering af aktiviteter i udvalgets regi i forbindelse med kommunens budget for 2020. Forvaltningens og politikernes plan er at flytte fritidshjemmene fra dagtilbudsloven til folkeskoleloven, hvor der ikke er loft over forældrebetalingen.

I København betaler forældrene 962 kr. pr. måned for deres barns fritidshjemsplads. Det gælder også i KKFO/SFO. I de kommuner København sammenligner sig med – Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers – betaler forældrene i gennemsnit 1.633 kr. for en plads i en fritidsinstitution. De københavnske politikere vil hæve pladsprisen til 1.400 kr. i 2020 og til 1.600 kr. i 2021. Forudsætningen for denne øvelse er at ændre selvejende og kommunale fritidshjem til KKFO/SFO. Alternativet er en lovændring, der sidestiller fritidshjem og KKFO/SFO med hensyn til forældreandelen af pladsprisen.

Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, og Bente Zingenberg, FTR i LFS overrakte muffins med budskabet, Bevar fritidshjemmene i København til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomspolitikerne er den 4. april 2019 inviteret til et debatmøde om fritidshjemmenes fremtid i København.

Billeder fra vores besøg hos Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns rådhus: