Bevægelsen står bomstille efter skolereformen


Det halter med bevægelsen og variationen efter skolereformen, viser ny undersøgelse – og der er ingen fremgang at spore.


Udgivet d. 8 august, 2017

Det står sort på hvidt i folkeskolereformen. Eleverne skal i gennemsnit bevæge sig 45 minutter om dagen. Men tre år efter reformens begyndelse står bevægelsen bomstille, viser en ny repræsentativ undersøgelse fra BUPL blandt 5.468 pædagoger på skole- og fritidsområdet.

Kun 44 procent af pædagogerne er helt eller delvis enige i, at børnene får 45 minutters daglig bevægelse i undervisningstiden. Tilsvarende er 52 procent af pædagogerne helt eller delvis enige i, at skoledagen har tilstrækkelig variation.

Det er bekymrende, at det kun er omkring halvdelen af pædagogerne, der synes, at skolen lykkes med bevægelse og variation, men mere bekymrende er det, at der slet ikke er fremgang at spore. I 2016 gennemførte BUPL en tilsvarende undersøgelse på samme tid. Dengang sagde 47 procent af pædagogerne, at børnene fik 45 minutters daglig bevægelse, mens 52 procent vurderede, at skoledagen generelt var varieret.

“Det er afgørende for børns trivsel og læring, at undervisningen er varieret. Bevægelsen skal være et helt naturligt element af skoledagen. Derfor er det dybt bekymrende, at bevægelsen står bomstille, og variationen også er gået i stå. Det kan børnene ikke være tjent med,” siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde på årets Folkemøde, at skolereformen skal have tid til at virke. Ifølge statsministeren er det ikke skoledagens længde, der er problemet, men derimod hvordan skoledagen er tilrettelagt. Han ønsker mere bevægelse ind i undervisningen.

Leg og læring og fysisk aktivitet er ikke rigtig oppe at flyve endnu. Det skal vi have op at flyve, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Samtidig peger danske og internationale undersøgelser på, at bevægelse fremmer både indlæring, trivsel og sundhed. Elisa Bergmann håber, at den nye dokumentation vil skubbe på udviklingen, så bevægelse bliver prioriteret højere i skolen, for det kræver mere tid til forberedelse og samarbejde at få det op at flyve.

“Bevægelse skal være andet og mere end at sende børnene en tur rundt om skolen – det skal hænge sammen med undervisningen og give mening for børnene, og det er der masser af muligheder for, hvis det bliver prioriteret og bygget ordentligt ind i hverdagen,” siger Elisa Bergmann.

Undersøgelsen blandt BUPL’s skolepædagoger viser dog også, at det går fremad på andre parametre. Skolereformen har betydet, at pædagogerne er en naturlig del af børnenes skoledag, og det er godt for børnenes trivsel. 91 procent af pædagogerne i undersøgelsen er helt eller delvis enige i, at pædagoger i skolen øger børnenes trivsel. 69 procent af pædagogerne mener, at de har fået et godt samarbejde med deres lærerkolleger.

“Vi skal bygge videre på de elementer, der fungerer godt. Og det er meget positivt, at pædagogerne gør en forskel for børnenes trivsel. Vi ved, at skoleeleverne efterspørger pædagoger på alle klassetrin. Ikke kun til de yngste børn. Og vi er klar til at spille en større rolle hos børnene i udskolingen,” fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Clavs Sylvest, pressekonsulent, tlf.: 61 96 40 03

 

Se hele undersøgelsen her (pdf)