Besparelsesforslag rammer Brøndbys mest udsatte børn


I Brøndby Kommunes budgetforslag 2019 er der på SFO-området lagt op til en besparelse på 2 mio. kr. alene på personale


Opdateret d. 19. september 2018

Brøndby Kommunes budgetforslag 2019 indebærer forslag om en højere pædagogandel, men også en større besparelse på børnenes fritidstilbud. En besparelse, der især vil ramme børn i udsatte positioner.

SFO’ernes fremgang og vigtige rolle udfordres
På SFO-området er der lagt op til en besparelse på 2 mio. kr. alene på personale.

”Når vi i Brøndby Kommune ved – og anerkender – at der er mange børn i udsatte positioner, så virker det helt skævt at skære ned i fritidstilbuddet. Samtidig risikerer vi at ødelægge den positive udvikling, der netop har været på fritidsområdet i kommunen,” siger Rikke Kristensen, fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune.

Rikke Kristensen henviser til, at Brøndbys børn for et par år tilbage blev meldt ud af SFO’en i 4.-5. klasse – uden at have andre fritidstilbud som alternativ. Denne udvikling er vendt, og der er både tilgang og fastholdelse.

Pædagoger i fritidsinstitutioner arbejder særligt med børns sociale og personlige kompetencer, og her kan de gøre en stor forskel for alle børn, og ikke mindst for de børn og unge, der har brug for et holdepunkt og gode rollemodeller i deres liv.

Den foreslåede besparelse på 2 mio. kr. på personale i SFO’erne svarer til 4,5 fuldtidsstillinger. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men i praksis skønner vi, at det på hver skoles fritidstilbud vil betyde, at børnene dagligt møder mellem 2 og 3 færre voksne, end de plejer, når man relaterer til åbningstiden.

”Vi har været i stand til at skabe en positiv udvikling med at få børnene til at blive i fritidstilbuddene fremfor at rende rundt på gaden efter skole og om aftenen. I dag bliver børnene i stedet i SFO’en, som vi i 4.-5. klasse også kalder klub. Men de foreslåede besparelser vil i praksis betyde, at børnene møder 2-3 pædagoger færre, når de går på SFO/klub – og selvfølgelig vil en sådan nednormering få betydning for kvaliteten i tilbuddet – og dermed sandsynligvis også for, hvor mange der fortsat vil benytte det,” siger Rikke Kristensen og fortsætter:

”At foreslå besparelser på SFO-området har ikke kun betydning for selve fritidstilbuddet. Man kommer også til at spille hasard med det vigtige arbejde, der peger ind i skolen.”

Højere pædagogandel
Brøndby Kommunes forslag om at hæve pædagogandelen fra 62% til 75% er positiv – især fordi al forskning viser, at høj kvalitet i institutionerne har stor betydning for børns videre udvikling. Men når der samtidig er lagt op til en normeringsforringelse, vil det selvfølgelig have betydning for kvaliteten.

”Vi er glade for, at Brøndby Kommune med forslaget om at hæve pædagogandelen, understreger betydningen af pædagogfagligheden, men i en kommune, hvor der flere steder er 90% tosprogede, har vi ofte svært ved at rekruttere. Og en nednormering gør det ikke nemmere at tiltrække personale, ligesom det alt andet lige vil gå ud over kvaliteten, når vi bliver færre på gulvet,” siger Rikke Kristensen.