Besparelser: Børnehaver får svært ved at indfri forventninger til ny pædagogisk læreplan


Nye beregninger af besparelserne på børne- og ungeområdet i København viser, at det er børnehavebørnene, som skal undvære den største pose penge i deres budget for 2019. ”Arbejdet med den nye dagtilbudsreform og den nye styrkede læreplan hænger i en tynd tråd,” siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.


Opdateret d. 21. januar 2019

Nye beregninger viser, at børnehavebørnene står overfor den største besparelse i budgetkabalen på dagtilbudsområdet. Det fremgår af Københavns Kommunes budgetvejledning for 2019. ”Fuldstændig uacceptabelt, at man tager penge fra småbørnsområdet, som står overfor en kæmpe arbejdsopgave med at implementere den nye dagtilbudsreform,” mener Henriette Brockdorff, formand i BUPL Hovedstaden:

”Daginstitutionerne står overfor at skulle implementere dagtilbudsloven og den nye pædagogiske læreplan, men med besparelserne i børnehaverne kommer vi rigtig skidt fra start med det store pædagogiske projekt,” siger Henriette Brockdorff.

I juli 2018 blev den nye dagtilbudslov og den nye pædagogiske læreplan vedtaget. Dagtilbudslovens nye formålsparagraf lyder: ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Men med de øgede krav til institutionerne om at leve op til den nye dagtilbudslov, så harmonerer det dårligt med, at politikerne samtidig skærer markant ned på budgettet til børnehavebørnene.

”Leg, læringsmiljø og evalueringskultur er centrale begreber i den nye pædagogiske læreplan. Og det vil komme til at kræve meget af institutionerne og pædagogerne at få sat de nye tiltag i spil. Det er urimeligt at bede institutioner og pædagoger om at implementere nye tiltag i arbejdet med børnene samt at personalet skal udvikle en ny evalueringskultur, når politikerne samtidig fjerner 1.300 kroner pr. børnehavebarn, svarende til 2,5 procent af lønsummen til pædagoger,” siger Henriette Brockdorff.

Svært at forstå de politiske visioner for børneområdet

Til budgetforhandlingerne ønskede politikerne at investere i vuggestuerne. En investering, der tre måneder efter blev udhulet af et kludetæppe af besparelser. Nu viser det sig, at det er børnehavebørnene, der bliver ramt hårdest af de nye besparelser. Så det politiske ønske om at investere tidligt i børnene klinger hult.

”Vi ved, at der er store gevinster ved at investere tidligt i børnenes liv, men effekten forringes, hvis kvaliteten falder i børnenes tilbud efterfølgende, hvilket er tilfældet for børnehavebørnene, men også på fritidsområdet. Det er svært at forstå de politiske visioner for børneområdet i København,” siger Henriette Brockdorff.

Stort indhug i budgetterne til børnehavebørnene

Samlet set står børnehavebørnene overfor besparelser på cirka 27 millioner kroner. Efter budgetaftalen blev indgået i oktober 2018, er der kommet en ekstraregning til hele daginstitutionsområdet i form af en rammebesparelse. Det betyder en konkret reduktion i institutionernes lønsum svarende til 0,89 procent eller samlet set 22 millioner kroner. For børnehavebørnene lyder regningen på 9 millioner kroner. Dertil kommer besparelser i forbindelse med ferielukning, hvor 50 procent af institutionerne skal holde lukket 3 uger i sommerferien.

Derudover er der besparelser forklædt som effektiviseringer i form af projektet ’Arbejdsplads i fokus’. Projektet skulle have givet en effektivisering i form af blandt andet lavere sygefravær, men den forventede effekt er endnu ikke blevet påvist. Til trods for dette reduceres børnehavernes budget. Endelig er der en besparelse i forbindelse med indførelsen af deltids- og kombinationspladser, hvor forældre med skæve arbejdstider eller på barselsorlov fremover skal have mere fleksible muligheder for at få deres barn passet.

SE OGSÅ: “Kommune svinger sparekniven over børnehaver” (TV2 Lorry)

SE OGSÅ: “Historisk mange forældre er bekymrede over børnehavebesparelser” (TV2 Lorry)

SE OGSÅ: “Vrede københavnske vuggestuer” (TV2 Lorry)

LÆS OGSÅ: “København sparer massivt på børneområdet”

LÆS OGSÅ: “Store børn og unge ramt af nye besparelser i København”

LÆS OGSÅ: “Åbent brev til politikerne: Der skal spares på børneområdet igen – kan det virkelig være rigtigt?