Befolkningen kritiserer arbejdsgivernes lockout


Kommunerne går over stregen, når de lockouter samtlige daginstitutioner og skoler. Det svarer et stort flertal af danskerne i ny undersøgelse fra Epinion.


Udgivet d. 19. marts 2018

Overenskomstforhandlingerne er muligvis på vej mod en storkonflikt. Fagbevægelsen har udtaget ca. 80.000 offentligt ansatte til strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med et lockoutvarsel af hele 440.000 offentligt ansatte.

Netop arbejdsgivernes voldsomme optrapning af konflikten falder dog ikke i god jord hos befolkningen. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Epinion.

Hele 64 procent mener, at det er urimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet. Omvendt svarer 65 procent af befolkningen, at det er en rimelig markering, at pædagogerne strejker i 10-12 kommuner for at sikre tilfredsstillinde løn- og arbejdsvilkår.

Undersøgelsen er gennemført fra den 9. marts – 14. marts, og Epinion har spurgt 1011 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

”Vi mener, at arbejdsgiverne har optrappet konflikten med en lockout, der nærmest minder om en knockout til alle offentligt ansatte. Arbejdsgiverne er slet ikke opmærksomme på det særlige ansvar, som de har i overenskomstforhandlingerne. Og deres voldsomme lockout vil ramme alle danskere hårdt, hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

De aktuelle overenskomstforhandlinger er blandt andet brudt sammen, fordi arbejdsgiverne nægter at give offentligt ansatte en ordentlig lønfremgang. Innovationsminister Sophie Løhde har udtalt, at offentligt ansatte er mere interesserede i at tage end at give, og KL’s Michael Ziegler mener, at en lønstigning ligefrem vil koste 5.000 stillinger i det offentlige.

I undersøgelsen fra Epinion er der dog stor opbakning til en bedre løn i det offentlige. Således svarer 66 procent, at velfærdsmedarbejdere som pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter får for lidt i løn. Og hele 79 procent svarer, at de har forståelse for, at pædagoger kæmper for højere løn.

En lockout kan tidligst træde i kraft den 10. april.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

Se undersøgelse fra Epinion (pdf)