At ville noget med nogen


Steen Nepper Larsen, Danmarks højeste historiker og filosof, talte på TR-topmødet om, at ville noget med nogen. Han kom omkring både sprog, dannelse, krop og pædagogens rolle i samfundet.


Opdateret d. 03. december 2019

Historiker og filosof Steen Nepper Larsen taler hurtigt. Meget hurtigt. Han præsenterer sig også karakteristisk anderledes end de fleste andre, men i komplet tråd med, hvad øjet skuer.
”Jeg er den højeste filosof i Danmark på 2 meter og 4 centimeter . Og der bliver ingen power point. Jeg hader power point,” indleder Steen Nepper Larsen.
På bordene er i stedet lagt 6 kopierede stykker papir pr person med et væld af citater fra sociologer, videnskabsteoretikere, filosofer og forfattere.

”Vi skal genbeskrive det pædagogiske arbejde nedefra”
Steen vil tale under overskriften: At ville noget med nogen. En overskrift, der taler lige ind i hjertet af den pædagogprofession, der er under stadigt stigende pres.
”Vi skal genbeskrive det pædagogiske arbejde nedefra, for det er ved at blive overskrevet af politikere og forskere. Jeg drømmer om fortællinger ude fra arbejdspladserne, der sender chokbølger ud, så man bliver mere synlige.”

Vi skal mødes om det konkrete
Det vigtige er det stof, der er mellem os, forstået som det faktiske, vi gør sammen.  Og budskabet fra Steen Nepper Larsen er ikke til at tage fejl af:
”Dvæl dog for fanden ved det I gør. (…) Glem luderord som kompetencer og læring. Mød hinanden, glem lærerens og pædagogens rolle –  og giv jer i stedet stoffet i vold. Spil guitar eller kravl op i et træ. For vi skal genfinde os på det stoflige,” og fortsætter med en insisteren på kroppen som en vigtig aktør:
”I er derude, hvor kroppe møder magien.”

Mellem bud på det konkrete, ord og dannelse
Steen Nepper Larsen har nærmest uvirkeligt meget på hjertet, og han deler ivrigt ud af sin viden, mens han hurtigt og intenst vandrer frem og tilbage foran de 165 fremmødte TR’er i Musikteatret i Albertslund:

  • ”Vi skal opdrage børnene til at de er mere end aktører.”
  • ”Tilblivelse til menneske er, at man hele tiden ændrer sig.”
  • ”Vi opdrager folk til demokratisk dannelse, men jeg er ikke en gang sikker på, at vi har demokrati.”
  • ”At indgå kropsligt og sprogligt med hinanden er mere interessant end at lave handleplaner.”
  • ”Jeg er sansefattig, når jeg sidder foran en skærm.”
  • ”Man taber ikke noget ved at dele noget med nogen. Alt i de pædagogiske relationer bliver mere af, at vi gør det.”
  • ”Børn sanser det hele, og det er, hvad pædagogik handler om.”

Ordenes magt
Mens han hylder pædagogernes vigtige rolle, så er han kritisk overfor pædagogernes generelle mangel på refleksion over vigtigheden af at kende ordenes historie.
”Jeg tror, at I pædagoger bliver taget på sengen, for I tænker ikke over, hvorfor ord som  læringsmålsstyring er blevet kontrolord. Tidligere var læring modstandsord mod indlæring, men ikke længere. I skal gøre jeres bedste for at gå ordene efter i deres historie.”

Dannelse
Et andet begreb, der ligger Steen Nepper Larsen meget på sinde at tale om, er dannelse.
”Dannelse er at finde ud af, hvad for et menneske vil man være,” konstaterer han og taler hurtigt videre om dannelsens spejl:
”I dannelsens spejl kom andre ideer om, hvordan man skulle opføre sig, men jeg er bange for, at vi er i en tid, hvor vi ikke har noget at spejle os i. Dannelsens spejl er blevet tomt.”
Alligevel vender han igen tilbage til pædagogerne som dem, der kan sætte ”et skævt lys ind i dannelsens spejl”, men kommer samtidig med en lille advarsel:
”Vi kan i alle institutioner invitere forældre ind, og så kommer de ud med ord, vi går ind for, nemlig frihed, respekt osv. Men jo flere sukkerord vi sætter ind i dannelsesspejlet, jo mere tomhed skaber vi,” siger han og spørger derefter retorisk til, hvem der går ind for ikke-frihed eller respektløshed? Nej, der skal mere til.

Hæsblæsende og smittende
Steen fortsætter ufortrødent med at citere en række filosofer, forfattere og videnskabsteoretikere med direkte referencer til samtiden. Han kalder det ”at smage lidt på arven med henblik på at revitalisere og radikalisere den.”
Tempoet er stadig hæsblæsende, men halvanden times centrifugering af hjernecellerne er ved at nå sin afslutning. Inspirationen og det smittende engagement fortsætter heldigvis lang tid endnu.

Formandskandidater
Efter Steen Nepper Larsens oplæg havde alle deltagere mulighed for at møde de tre formandskandidater Daniel Arildsen, Brigitte Christensen og Jon Olufson i ffm forkostpausen.
Læs mere om kampvalget om formandsposten, der afgøres på Generalforsamling 3. oktober.