At være meningsdanner styrker den faglige dømmekraft


Pædagogisk meningsdanner er en pædagog, som tager meningsdanneruddannelsen på Cevea. BUPL Østjylland støtter pædagoger økonomisk, så de kan komme på de tre gange to dages kursus i at tage aktiv del i den offentlige debat i medierne og de sociale medier. Læs her, hvad en østjysk pædagog har fået ud at tage uddannelsen til pædagogisk meningsdanner.


Udgivet d. 10. september 2020

 

Dorte Børgesen

pædagog, Børnehuset Bifrost

Horsens

 

 

 

Min meningsdanneruddannelse smitter af på børnene

På uddannelsen som meningsdanner blev jeg bedre til at sætte ord på det, jeg gerne vil fokusere på i mit arbejde. Og mit fokus er at fortælle de positive historier fra min pædagogiske dagligdag med børnene. For at kunne fortælle, hvad jeg gør, skal jeg kunne sætte ord på mine følelser. Det har uddannelsen gjort mig bevidst om. Så uddannelsen som meningsdanner har helt sikkert styrket min måde at være sammen med børnene på. For sætter jeg fokus på alt det positive i mit pædagogiske arbejde, så bliver arbejdet også mere positivt. Og jeg går på jobbet med endnu mere ildhu, hvilket gør en forskel for børnene.

 

Som meningsdanner får jeg en større politisk bevidsthed

Jeg har også fået et bredere syn på faget. Jeg er blevet mere fagpolitisk bevidst ved at være blevet meningsdanner. Jeg har fået en større politisk forståelsesramme gennem det landsdækkende netværk af andre pædagogiske meningsdannere. Her inspirerer og sparrer vi med hinanden både fagligt og på det politiske plan.

 

Ved fælles hjælp kan vi få faget højt op på dagsordenen

Hvis en meningsdanner er i medierne eller har gang i en diskussion med en lokalpolitiker på de sociale medier, så kan vedkommende bede os andre om at støtte op ved at skrive et læserbrev eller gå med ind i diskussionen på de sociale medier. Det var vildt, da så mange pædagoger og forældre var med til at sætte gang i drøftelserne om minimumsnormeringerne, at de havnede så højt på den politiske dagsorden under sidste folketingsvalg!

 

 

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

Meningsdannere styrker fagets stemme

BUPL og Tænketanken Cevea har gennem de sidste mange år haft engagerede pædagoger og ledere med holdninger til faget og velfærdssamfundet på en uddannelse som såkaldt meningsdanner. Her fik de deres ønske om at styrke deres evner til at kommunikere offentligt om faget via bl.a. indlæg til aviser og brug af de sociale medier.

Meningsdannere får en fyldt værktøjskasse

Pædagoger og ledere får på meningsdanneruddannelsen:

  • redskaber til at kommunikere og debattere med udgangspunkt i deres faglighed
  • viden om pædagogers rolle i velfærdssamfundet og organisering af fællesskaber på arbejdspladsen
  • mod til at gøre din stemme gældende på skrift, i tale og på de sociale medier
  • et stærkt netværk af engagerede kolleger landet over

Det er en gave for faget og fagforeningen, at pædagoger og ledere er med til at dele deres gode praksisfortællinger og synliggøre konsekvenserne af de politiske beslutninger på børne- og skoleområdet.

Læs mere om meningsdannerudannelsen