Arbejdsmiljøet er under stort pres på institutionerne


Vi oplever desværre, at der i kølvandet på COVID-19 og i forbindelse med udmøntningen af puljen til minimumsnormeringer opstår misforståelser og uhensigtsmæssigheder. Kompleksiteten er stor, og det er ikke lige let at navigere i. Vi anerkender til fulde, at det er svært at gennemskue, hvordan de tildelte midler bliver udmøntet, og at det ikke bliver bedre af at lovgrundlaget endnu ikke ligger klar.


Opdateret d. 30. oktober 2020

Af: Pernille Riis, Formand i BUPL Nordsjælland

Kære Borgmester i Nordsjælland

BUPL Nordsjælland siger tak for det gode samarbejde under forårets nedlukning og genåbning i forbindelse med COVID-19. Tiden viste, at vi i fællesskab og ved tæt samarbejde kan nå mange gode og holdbare løsninger til gavn for både børn og pædagoger.

Det har været afgørende for jer som for os at skabe vilkår, der sikrer, at medarbejderne kunne gå trygge på arbejde for at løse den vigtige samfundsmæssige opgave på en måde, der både tager højde for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og for høj pædagogisk faglighed, så alle børn får en omsorgsfuld og udviklende dag i institutionerne.

Alligevel er der grund til bekymring

Vi oplever desværre, at der i kølvandet på COVID-19 og i forbindelse med udmøntningen af puljen til minimumsnormeringer opstår misforståelser og uhensigtsmæssigheder. Kompleksiteten er stor, og det er ikke lige let at navigere i. Vi anerkender til fulde, at det er svært at gennemskue, hvordan de tildelte midler bliver udmøntet, og at det ikke bliver bedre af at lovgrundlaget endnu ikke ligger klar.

Vi ser tendenser og eksempler på, at usikkerheden udmønter sig i tilbageholdenhed med ansættelser eller, at ansættelser bliver midlertidige. I forhold til puljen til forbedret normering bør dette ikke være tilfældet.

Vi ser ligeledes eksempler på, at denne usikkerhed forstærkes af en tvivl om, hvordan og i hvilket omfang institutionerne kompenseres for udgifter, der følger af retningslinjerne mod COVID-19.

Retningslinjer uden kompensation

Der opstår utryghed om, hvordan et budget i underskud kommer til at påvirke mulighederne for at løse kerneopgaven med børnene i den kommende tid, som følge af manglende kompensation og fortsatte øgede udgifter for at kunne overholde retningslinjerne. Et budget i underskud vil desuden udfordre både fastholdelse og rekruttering og dermed arbejdet med implementering af loven om minimumsnormering.

Det synes som om, opgaven og udfordringerne skubbes ud til den enkelte institution og leder. De forventes at løse strukturelle udfordringer ved at træffe lokale beslutninger, som kan få vidtrækkende følger for medarbejderne. Enten skal de prioritere at leve op til retningslinjerne omkring rengøring ifbm. COVID-19 ved at bruge midlerne på rengøringspersonale, eller også skal de ansætte pædagoger, så de lever op til kravene for tildelingen af midlerne til minimumsnormering.

Tiltag og initiativer, som ekstra rengøring og personale, leje af håndvaske, vask af legetøj mv., der blev tilvejebragt i forbindelse med genåbningsperioden, synes at være forsvundet mange steder. Dette er ikke tilfældet med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Nok tværtimod – nu ser det blot ud til, at det er lederne og pædagogerne, der løser opgaverne.

Usikkerheden slider

Vores oplevelser og foreløbige tilbagemeldinger fra vores tillidsrepræsentanter er, at arbejdsmiljøet er under stort pres. Ovenstående usikkerhed, utryghed samt de svære betingelser for at udøve sit fag, slider.

Som faglig organisation følger vi naturligvis udviklingen tæt. Vi er, som I, optaget af, at pædagoger og ledere har betingelser, der gør det muligt for dem at løse den pædagogiske opgave – også i denne svære Corona tid.

Lad os gå i dialog

Vi vil meget gerne invitere til dialog om løsninger og navigering i kompleksiteten. Vi står til rådighed med alle de erfaringer, vi beriges med dagligt.

Med venlig hilsen

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland