Arbejdet med budgetterne er i gang i Aalborg Kommune


Budgetdrøftelserne er allerede i fuld gang i de politiske udvalg under byrådet. Foreløbig er udvalgene i gang med at se på deres områder med fokus på, hvor de gerne vil udvide.


Opdateret d. 29. juni 2021

Desværre bærer nogle af forslagene stadig præg af at være ”projekter” – eksempelvis morgenmad i skolerne og at alle børn skal kunne spille på et instrument. Der er for så vidt ikke noget i vejen med ønsket om, at børn får morgenmad og mulighed for, hvis børnene vil, at spille på et instrument. Men når hele basis med arbejdet i DUS og i undervisningen sejler på grund af de mange besparelser gennem årene, virker det forslagene som løsrevne projekter.

I starten af juni blev der indgået Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Aftalen kompenserer for demografien (flere børn og ældre), men er blevet voldsomt kritiseret for at afsætte alt for få penge til de stigende udgifter på socialområdet.

Hvorvidt det får betydning i Aalborg Kommune ved vi endnu ikke. Der er dog allerede i det tidlige forår meldt besparelseskrav ud til hver enkelt udvalg. Desuden indeholder aftalen fortsat krav om effektiviseringer/besparelser via omprioriteringer, mindreforbrug af eksterne konsulenter m.m. Udover penge til demografien indeholder aftalen også Covid-19-kompensation.

Samtidig med at der som sædvanlig arbejdes med budgettet i Aalborg Kommune, er det også valgår i år. Den 16. november er der kommunalvalg. Vi vil naturligvis forsøge at sætte dagsordner på vores område, og oplyse om fakta og vigtigheden af vores områder. Vi har et valgmøde, ”adopter en kandidat”, og andre aktiviteter i støbeskeen. Har du nogle forslag, modtager vi dem meget gerne.

I forhold til ”Adopter en kandidat” vil vi gerne at du/I overvejer, om det var noget for dig/jeres institution. Kort fortalt går det ud på at en kandidat til kommunalvalget er i institutionen/DUS’en-skolen mindst en dag, hvor vedkomne følger dig og dit arbejde med børnene, for på den måde at få indblik i hverdagen. Kandidaterne melder ind til BUPL Nordjylland og det gør I også – og så sætter vi jer sammen, sørger for at der bliver udvekslet navn og telefonnumre, og så aftaler I nærmere.

Kandidaterne får også at vide, at de ikke kan bruge ”adoptionen” som et mediestunt. De må naturligvis poste at de skal adopteres og fortælle om adoptionen bagefter, men der skal ikke inviteres medier eller tages billeder til de sociale medier, mens de er med på arbejde.

Vedlagt dette nyhedsbrev er vores Aktivitets- og handleplan for budgetarbejdet. Den ligner sig selv, men er krydret med kommunalvalg (KV21).

I forhold til budgettet og KV 21 er følgende datoer vigtige:

  • Fredag den 3. september offentliggøres Aalborg Kommunes forslag til Budget 2022 (B22). I modtager efterfølgende et nyhedsbrev.
  • I ugen efter er der evt. TR-/ ledermøde
  • Onsdag den 15. september arbejdes der på at få etableret valgmøde med kandidater til KV21
  • Mandag den 27. september er der borgermøde
  • Torsdag den 30. september er der forhandlinger mellem partierne om B22

Men lige nu står sommeren og -ferien for døren, og det trænger vi til. Så ha’ en rigtig god sommer og sommerferie. Vi glæder os til at se jer efter ferie.

Har du kommentarer eller spørgsmål til ovenstående er du mere end velkommen til at skrive.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand, BUPL Nordjylland

E-mail: lth@bupl.dk