Alliance om det pædagogiske grundlag


I Aarhus er der indgået en alliance om realiseringen af det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune. Formålet med at indgå alliancen er, at den skal gøre en forskel både for praksis, forskning, uddannelse, forvaltning og politisk.


Opdateret d. 16. december 2019

Torsdag den 12. december 2019  indgik Børn og Unge, VIA University College, SOSU Østjylland, BUPL Århus og FOA Århus en alliance.

Afsættet for alliancen er det stærke, lokale pædagogiske grundlag, der er den værdimæssige ramme for dagtilbud i Aarhus Kommune. Grundlaget bliver lige nu brugt i dagtilbuddene til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. Samtidig kræver det vedvarende fagligt og politisk fokus at få det til at leve og forskning for at følge, hvordan det bliver omsat.

Parterne vil sammen styrke både det lokale og det nationale fokus på den fortsatte udvikling af kvalitet i dagtilbud og realiseringen i praksis. Det betyder, at vi i fællesskab skal se nærmere på, hvordan det pædagogiske grundlag og de tanker, der ligger bag det, kommer ud og leve i praksis.

Med perspektiver både fra det politiske niveau, forskning, uddannelse, faglige organisationer og Børn og Unge i samme rum, har vi et stærkt fælles afsæt for at skabe synlighed og udvikling.
Vi ser frem til et givende samarbejde, hvor vi forpligter os til at til at tænke hinanden og hinandens perspektiver ind i konkrete tiltag, der skal skabe merværdi for både børn og medarbejdere i dagtilbud.

Rammen for alliancen (pdf, 2 sider)

Det pædagogiske grundlag 2018 (pdf, 5 sider)