Alle partier enige om næste års budget i Mariagerfjord Kommune


Det er tydeligt at se i budgetforliget, at det er valgår. Dette ses blandt andet ved, at der ikke skal spares på vores område og der er ligeledes heller ikke tilført ekstra midler. Så alt i alt status quo og ikke nogle politiske upopulære beslutninger.


Opdateret d. 30. september 2021

I Mariagerfjord Kommune blev der i midten af september indgået et budgetforlig mellem alle partierne i byrådet.

Budgetforslaget, der tidligere var sendt i høring, indeholdt forslag om en indførsel af forårs SFO. Dette forslag har vi i BUPL Nordjylland kritiseret på det kraftigste og derudover mødte det ligeledes stor kritik fra forældre. Det har gjort, at dette forslag er fjernet fra det endelige budgetforlig og det er vi selvfølgelig glade for.

Vi er ligeledes begejstrede for, at man politisk også har valgt at holde fingrene væk fra besparelser på juniorklubberne, da de gør et kæmpe arbejde for at sikre de unges trivsel og deltagelse i fællesskabet.

Et andet stort punkt på den politiske dagsorden har været forslaget om dagtilbud Hadsund, hvor der blev arbejdet med, at de nuværende fem institutioner, eventuelt skulle slås sammen til én stor institution. Det forslag fik en lidt hård medfart i pressen – nok primært fordi, at den lå på ryggen af besparelse på 1,5 millioner kroner. Vi er i BUPL Nordjylland ikke imod store institutioner, men vi er imod, at politikerne i en sådan proces har det udgangspunkt, at de kan spare penge på det.

Denne beslutning er på nuværende tidspunkt, af blandt andet de ovenstående grunde, lagt lidt på is og er derfor op til et nyvalgt byråd at tage stilling til. Men positivt er det dog, at den formodede besparelse på 1,5 millioner kroner er taget af Budget ’22.

Alt i alt et budget, der på vores område ikke byder på besparelser, men vi kunne dog godt have tænkt os, at politikerne havde valgt at tilføre området flere penge, så vi derved kunne hæve kvaliteten på børne- og ungeområdet, så vi bedst muligt sikrer et godt børne- og ungeliv for alle i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på aub@bupl.dk eller mobil 6155 6173

Venlig hilsen

Anna Ullits Østergaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland