Alle kom i mål


Overenskomstforhandlingerne er omsider slut. De sidste aftaler er landet i regionerne og staten, og vi fik en løsning for alle, som vi lige fra starten er gået efter. Det holdt hårdt – og vores sammenhold i fagbevægelsen blev udfordret undervejs med et delforlig i regionerne. Men vi fandt alle sammen tilbage til fællesskabet til sidst.


Udgivet d. 30 april, 2018

Alle organisationer, der repræsenterer medarbejdere i kommunerne mangler dog stadig at forhandle de specifikke overenskomstkrav – ved de såkaldte organisationsforhandlinger. Det er her, at vi blandt andet forhandler udmøntningen af organisationspuljen på 0.35 %, men også ledernes overenskomst, de pædagogstuderendes vilkår, Særlige Stillinger og Det Forebyggende Dagbehandlende område. Hovedbestyrelsens ambition er, at alle midler udnyttes til løn, således at organisationspuljen – sammen med vores andel af ligelønspuljen og de generelle lønstigninger – kan give os en mærkbar lønfremgang.

I kan se alle detaljerne om OK18 på BUPL’s hjemmeside. Vi opdaterer løbende, når vores egne forhandlinger falder endeligt på plads.

Jeg vil gerne folde ligelønspuljen en smule ud, da den i kampen for en fair lønstigning generelt, endte med at blive lidt overset i den offentlige debat. For det lykkedes jo BUPL sammen med Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne at få en ligelønspulje på 85 millioner kroner igennem ved OK18. Det er en sejr, at vi er nået dertil. Det var jo rent faktisk vores hovedkrav og mærkesag for flere måneder siden.

I første omgang skulle BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne overbevise vores kollegaer i fagbevægelsen om, at fag som f.eks. pædagog, sygeplejerske og sosu’er har et lønefterslæb i forhold til fag med lignende uddannelsesniveau. Det var helt tilbage i december 2017, at vi omsider fik opbakning fra Forhandlingsfællesskabet til det krav. Siden afviste KL i januar 2018 blankt en ligelønspulje. ”Det klinger dårligt i mine ører”, sagde KL’s Michael Ziegler.

Men nu har vi den! En anerkendelse af ligelønsproblemet. Et første skridt. De 85 millioner kroner er langt fra nok til at gøre op med det uretfærdige ligelønsproblem, men ligelønspuljen er en forudsætning for, at vi kan kræve politisk handling fra Christiansborg. Så det er et gennembrud.

Nogle af jer har spurgt, om man kan sige, at der er fundet en løsning for alle, når lærerne ikke har fået en ny arbejdsaftale. Et relevant spørgsmål. For ja – Lov 409 eksisterer stadig.

Jeg har siddet i flere uger ved siden af lærernes formand Anders Bondo Christensen i Forligsinstitutionen. Han har virkelig kæmpet hårdt med KL – og vi har stået der sammen med ham. Ja, vi satte jo faktisk vores egne forhandlinger på stand by i flere uger i starten af året for at sikre, at KL og Danmarks Lærerforening kom i gang med reelle forhandlinger. Skulder ved skulder. Men i sidste ende var KL’s tilbud ganske enkelt ikke spiseligt for lærerne.

Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse og Anders Bondo Christensen valgte så en anden vej. En vej som også KL er indstillet på. En undersøgelseskommission. Som skal granske arbejdsforholdene i folkeskolen og komme med nye anbefalinger inden 2021. Danmarks Lærerforening bakker op om kommissionen. Derfor bakker BUPL selvfølgelig op om den beslutning, som den politiske ledelse i Danmarks Lærerforening har truffet.

BUPL kommer til at følge kommissionens arbejde tæt, da dens anbefalinger kan få betydning for alle skolepædagogerne, der dagligt arbejder tæt sammen med lærerne. Og i Forhandlingsfællesskabet har vi forpligtet os til, at vi sikrer, at formålet efterleves, så folkeskolen kan få en ny start.

Det har været rart med et par dage hjemme i Esbjerg efter syv uger i Forligsinstitutionen, men tirsdag den 1. maj går det løs igen, hvor jeg skal holde taler i Aabenraa og Køge. Derefter venter en tur rundt til tillidsfolkene over hele Danmark, hvor vi skal udfolde og drøfte resultaterne.

Og så er det snart din tur til at tage stilling. Det foregår ved urafstemningen i slutningen af maj. Det er vigtigt, at du har opdateret dine medlemsoplysninger, så vi kan få kontakt til dig inden urafstemningen.

 


Kom tæt på OK med Elisa