Aftale om minimumsnormeringer for børneområdet


I aftalepapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten står der: ”Vi skal styrke vores velfærd igen. Så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i (…).”


Opdateret d. 26. juni 2019

Aftalepapiret beskriver en børneplan, hvor forholdene for børn og personale i daginstitutioner forbedres gennem en langsigtet investeringsplan, hvor lovbundne minimumsnormeringer er en central del. Det glæder BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff:

”Vi har sammen med forældrene kæmpet for minimumsnormeringer i en årrække. Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning, at der nu bliver lagt en bund af minimumsnormeringer, så vi får stoppet besparelserne på børneområdet. Når der ligger et stabilt grundlag, så kan der bygges kvalitet ovenpå med en højere andel af uddannet personale og mindre børnegruppestørrelser.”

I den kommende kommuneaftale for 2020 vil den ny regering begynde indfasningen af minimumsnormeringerne. BUPL Hovedstaden vil holde et vågent øje med finansieringen og præcis, hvordan de lovbestemte minimumsnormeringer kommer til at se ud. Minimumsnormeringerne skal være fuldt indfasede i 2025. Det bliver derfor afgørende at forpligte kommunerne på at føre planen ud i livet, siger Henriette Brockdorff:

”Der skal sættes en stopper for, at kommunerne kan skære mere ned på børneområdet. Vi vil derfor holde skarpt øje med kommuneaftalen og kommunernes budgetter og hvilke bindinger, der lægges ned over tildelingen af ressourcer til børnene,” siger Henriette Brockdorff.

LÆS hele aftalepapiret af S, R, SF og EL