Aftale om børneplan med lovbundne minimumsnormeringer er historisk


Aftalen om lovbundne minimumsnormeringer er en kæmpe sejr for både børn, forældre og pædagoger. Det kan sætte en længe ventet prop i årelange besparelser og være et første skridt i en plan for genopretning af børneområdet, mener BUPL.


Opdateret d. 11. oktober 2021

”Jeg er rigtig glad. BUPL har i årevis kæmpet for lovbundne minimumsnormeringer, der kan stoppe besparelserne. Så det er en vigtig milepæl for vores faglige arbejde og for pædagogernes mulighed for at skabe et godt børneliv på Troldestuen,” siger formanden for BUPL Elisa Rimpler i en første kommentar til aftalen.

Hun roser SF, Enhedslisten, Radikale og Socialdemokraterne for samarbejdet og for at have lyttet til de mange vidnesbyrd fra pædagoger, forældre og forskere, der har slået alarm over den pressede hverdag i landets daginstitutioner. Og for at respektere det klare krav fra vælgerne.

”Det her er muligheden for en ny start for børneområdet. En start, hvor børnenes statsminister lægger en ny linje for, at vi som samfund tager børns rettigheder og levede liv dybt alvorligt. Ikke kun fordi det kan betale sig på sigt, men fordi det er grundlæggende rigtigt,” siger Elisa Rimpler.

Aftalen lægger op til, at de lovfæstede minimumsnormeringer indføres med start i 2020 og fuld gennemslagskraft i 2025. Det skal nu forhandles, hvordan forholdet skal være mellem børn og pædagogisk personale. Aftalen indeholder også fokus på uddannelsesniveau, ledelse og rekruttering.

For BUPL er det afgørende, at regeringen sætter et højt ambitionsniveau i forhandlingerne med KL om minimumsnormeringerne. Som minimum skal der være økonomi til, at alle kommuner kan have en normering på mindst én pædagogisk personale til tre børn i vuggestuen og én til seks i børnehaven. Og at pædagogandelen ikke må falde.

”Vi ved godt, at mange velfærdsområder trænger, men allerede i dag mangler der 4000 pædagoger i forhold til for ti år siden. Og med mere end 60.000 flere småbørn på vej, er det afgørende, at der lægges en bund, der både giver et løft og samtidig sikrer, at normeringerne ikke bliver udhulet yderligere, når børnetallet stiger,” fastslår Elisa Rimpler.

Det er vigtigt, at den nye regering nu sørger for, at der følger øremærkede penge med til minimumsnormeringerne, men samtidig forpligter kommunerne på, at de også tager deres del af ansvaret for genopretningen og selvstændigt investerer i daginstitutionerne, understreger BUPL-formanden.

”Det er et godt signal, at den kommende statsminister slår fast, at regeringen allerede vil gå i gang med indfasningen i den kommende aftale om kommunernes økonomi. Samtidig bør man så også forpligte kommunerne på at tage deres ansvar ved at prioritere børneområdet og droppe planerne om fx flere lukkeuger, kortere åbningstid og lavere pædagogandel,” siger Elisa Rimpler

BUPL har fremlagt en Plan for rekruttering af flere pædagoger både på kort og lang sigt.

Kontakt: Pressechef Laurids Bæk Simonsen 22 83 36 92 / 22 77 40 90