Æstetikken tilbage i pædagogikken


Pædagoger på tværs af områder deler erfaringer med oplægsholder Nils Falk Hansen ved denne temadag. Emnet er æstetik og inspiration til at arbejde med at få eksperimenterne og den sanselige og kropslige erfaringsdannelse tilbage i pædagogikken. Og for lige at sætte sanserne fri tager vi midtvejs en hurtig boggie-woggie. Så er stemningen ligesom sat.


Opdateret d. 27. september 2018

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Kreativitet og innovation er en ressource i samfundet i dag. Evnen til at tænke nye tanker er en efterspurgt og værdifuld kompetence, men ikke noget, der opstår af sig selv. Det kræver rum og rammer til at eksperimentere med sig selv og med verden omkring en.

Mennesket lærer gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang til verden med kroppen og sanserne som erfaringens redskaber. Pædagogens rolle er at få øje på børn og unges initiativ og understøtte den æstetiske og eksperimenterende erfaringsdannelse. Se børnene, hvor de er – og vær, hvor de er. Vi skal blot øve os i at se de kreative spor, børnene hele tiden sætter, så vi kan nå dem, der hvor de er modtagelige. For når man som pædagog vil understøtte udvikling, så er legen og nysgerrigheden central.

I hverdagen i institutionerne i dag er der mange skift. Men der er også behov for fordybelse. ”Vi skal simpelthen huske dette fokus på det enkelte barn i en travl hverdag. Hvor er barnet – ikke i forhold til andre, men i sig selv”, siger Anne-Lisbeth, skolepædagog, Dronningegårdsskolen i Holte.

Oplægsholderen provokerer os lidt ved at påpege det selvfølgelige; at vi alle er forskellige, og at forskellighed er en ressource. Men ikke desto mindre må de fleste deltagere på dagens temadag nok sande, at de pædagogiske intentioner af og til trumfes af praktiske hensyn, der gør det svært at skabe rum for forskelligheden.
”Vi kigger altid på hinanden ud fra en bestemt norm. Men vi skal huske at spørge os selv, om alle børn skal være ens? Og, om diversitet ikke er en værdi for os?”, siger oplægsholderen Nils Falk Hansen, lektor på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon
Han påpeger, at forskellighed ikke må blive et problem i vores stræben efter at anspore til læring. Vores opgave er ikke blot at møde børnene, hvor de er, men også at skabe rum, hvor de kan lege, udfolde sig kreativt og være nysgerrige.

Snakken går i rummet, og eksempler på hverdagens vaner, tanker og de praktiske opgaver må hurtigt lade pladsen for fortællinger om kreative metoder til at skabe de rum, som giver børnene mulighed for at deltage med alle deres evner og sanser. En erfaringsudveksling og en påmindelse om at være bevidst om æstetikken i pædagogikken som blandt andet sociale processer. Processer, hvor hvert barn skaber sig erfaringer ved at bruge deres sanser, deres kroppe, deres sprog og eksperimenterer ud fra deres egne præferencer i en kreativ proces.

 

Dagens deltagerindblik

Hvilke tre pointer hæfter du dig særligt ved?

  1. Hvordan vi skaber de kreative rum for børnene. At det faktisk er ganske simpelt, og ikke kræver en masse remedier, men blot at vi er bedre til at observere og opdage deres præferencer og interesser – og så udvide ´rummet´, så det passer til det i stedet for at fastholde, at legen og læringen kun kan ske på en fælles måde.
  2. At vi skal huske at se en urolig krop som en ressource og bruge ressourcen i stedet for skulle have den ind i en bestemt form. Legen og læringen behøver jo ikke at nå til vejs ende. Processen i sig selv er læring og erfaring. For os alle i virkeligheden.
  3. At vi ikke kan nøjes med at møde dem, hvor de er, men at vi som pædagoger også skal undersøge sammen med børnene. Være nysgerrige sammen med dem og derved skabe et rum, som børnene kan udfolde deres kreativitet i.

Hvad synes du om vores temadage?

Jeg har nydt at være med i dag og er faktisk altid glad for at være med. Det giver mig et godt break i hverdagen og rigtig god refleksion.

Naomi Kronik, Dragen, Gentofte

Naomi Kronik, Dragen, Gentofte