Ærgerlig afgørelse: Opmand blåstempler lønforskel i Esbjerg


BUPL Sydjylland har i tre år kæmpet for lige løn til lederne i Esbjerg. Nu er det afgjort, at kommunen gerne må give højere løn til ledere af skolens undervisning end til ledere af fritidsdelen. BUPL Sydjylland fortsætter dog kampen for ledernes løn ved de individuelle forhandlinger.


Opdateret d. 25. november 2020

Der skal være lige løn for lige arbejde og især for samme ansvar. Det mener BUPL, og fagforeningen har derfor gennem tre år kæmpet en principiel kamp for at rette op på en urimelig lønforskel blandt ledere i Esbjerg.

Sagen handler om en løntvist i Esbjerg Kommune, som i 2018 indførte ny ledelsesstruktur på skoleområdet. Strukturen betyder, at skolerne på de enkelte matrikler ledes af en pædagogisk leder for undervisningsdelen (lærer) og en pædagogisk leder for fritidsdelen (pædagog).

Samme ansvar – forskellig løn

De to ledere har delt ledelse, og jobbeskrivelsen og ansvaret er det samme. Alligevel ser lønsedlen helt forskellig ud. De læreruddannede ledere af undervisningen får nemlig 80.000 kroner mere om året end deres pædagoguddannede kolleger, hvis hovedansvar ligger i fritidsdelen.

I sagen har BUPL stillet krav om, at de pædagogiske ledere for fritid aflønnes på samme niveau som pædagogiske ledere for undervisning.

”Det er positivt, at Esbjerg Kommune har indført flerfaglig ledelse og anerkender, at lærere og pædagoger bidrager med hver deres faglighed. Det styrker i den grad børns trivsel og læring. Men vi synes ikke, det er rimeligt, at to ledere med samme store ansvar har så markant en lønforskel. Derfor har vi kæmpet kampen hele vejen,” siger næstformand i BUPL Sydjylland Ulla Koustrup.

Historisk at sagen er oppe på højeste niveau

BUPL Sydjylland har siden 2017 forgæves forsøgt at forhandle med kommunen om en fair løsning, og fagforeningen har derfor bragt sagen op højeste niveau – en såkaldt ’interessetvist på niveau 4’, som involverer KL, BUPL og en opmand. Det er første gang i BUPL’s historie, at en interessetvist er taget op på dette niveau.

Desværre faldt sagen ikke ud til BUPL’s fordel, og opmanden har nu afgjort, at Esbjerg Kommune må give højere løn til ledere af skolens undervisning end til ledere af fritidsdelen.

”Vi har kæmpet hele vejen for at få en retfærdig og kollektiv lønaftale. Det lykkedes os desværre ikke, og det er vi naturligvis meget ærgerlige over. Men vi kæmper stadig videre for en ligeværdig løn til vores ledere, og vi ser frem til at forhandle med Esbjerg Kommune,” siger Ulla Koustrup.

BUPL Sydjylland fortsætter kampen for lederne

BUPL Sydjylland anerkender afgørelsen for den samlede gruppe, men Ulla Koustrup understreger, at fagforeningen vil følge sagen til dørs og bede om forhandlinger for lederne individuelt.

”Opmandens afgørelse gør det klart, at kommunen ikke kan pålægges at give samme løn til de to ledergrupper. Men der er jo intet, som forhindrer dem i netop at gøre det – og dermed reelt signalere, at de mener det, når de taler om ligeværdig ledelse. Så vi håber, at Esbjerg Kommune besinder sig, så den ligeværdighed de søger med den nye organisering, også kommer til at afspejle sig på lønsedlen,” siger Ulla Koustrup.