Årsmødet debatterede dagtilbudsreform og SFO’ernes fremtid (Sydøst)


Lederforeningen og ledertillidsrepræsentanterne skal i dialog med forvaltninger og politikere, hvis vi skal sikre kvalitet og udvikling i fremtidens SFO’er og daginstitutioner. Det var et af budskaberne, da BUPL Sydøsts lederforening holdt årsmøde i Vordingborg den 26. november. Bestyrelsen fik to nye medlemmer.


Opdateret d. 27. september 2018

Af: Jens Kristian Larsen

Fritidstilbuddene mangler politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed. Det var et af de spørgsmål, der blev debatteret på lederforeningens årsmøde.


Dagtilbudsreformen og SFO’ernes status var i fokus, da BUPL Sydøsts lokale lederforening i dag onsdag den 26. september holdt årsmøde i Vordingborg. I beretningen fokuserede den lokale lederforenings formand, Anders L. Andersen på mulighederne i og udfordringerne med den nye dagtilbudsreform:

“Reformen er interessant med både pædagog og lederøjne. Blandt andet ved at den anerkender betydningen af børns leg, vil reducere omfanget af pædagogiske koncepter og sætter retning for en bedre evalueringskultur.”

Men skal reformen løfte kvaliteten forudsætter det ressourcer til både uddannelse og normeringer, mener Anders L. Andersen, der til daglig er leder i Haletudsen i Glumsø.

“Vi kan f.eks. ikke ændre vores evalueringskultur uden, at der er tid til det. Det samme gælder ledernes og pædagogernes kompetenceudvikling. Vi kan ikke få løftet kvaliteten, end vi gør nu, og vi kan ikke snakke tingene op ad jorden.”

Næstformand i den lokale lederbestyrelse, Jan Stolzenbach Nielsen fra Herfølge SFO supplerede beretningen med at fortælle om udfordringerne på fritidsområdet. Han berettede blandt andet om, hvordan SFO’erne gradvist mister ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed.

“Vi lider under, at skolen er en politisk kamplads. Men både de politiske og ledelsesmæssige visioner for SFO’erne er meget begrænsede. Der mangler forventninger til os, og mange SFO’er må opfinde sig selv.”

Jan Stolzenbach Nielsen opfordrede til, at der bliver gjort mere for at lederne og lederforeningen sætter området på dagsorden. Både politisk og blandt skolelederne.

“Der er faktisk god tilslutning til SFO’erne også blandt de større børn. Men vi skal have fokus på vores betydning. Især det SFO’erne gør for børn, som har det svært.”

Jan Stolzenbach Nielsen mener, at det er vigtigt at SFO-lederne styrker deres netværk og sammen arbejder for at løfte kvaliteten.

Anders L. Andersen opfordrede til et styrket samarbejde mellem lederbestyrelsen og ledertillidsrepræsentanterne og en målrettet indsats for at komme i dialog med forvaltninger og politikere om udvikling af kvalitet på det pædagogiske område:

“Vi har nu i samarbejde med fagforeningen fået valgt ledertillidsrepræsentanter i næsten alle kommuner. Nu skal vi på banen og have kontakt op gennem forvaltningsniveuet og til politikerne. så vi bliver hørt.”

Årsmødet havde besøg af formanden for BUPL’s landsdækkende lederforening, Eva Munck Immertreu. Hun fortalte blandt andet om ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger, udfordringerne i forbindelse med den nye dagtilbudsreform og om OK18 og lederoverenskomsten.

Til bestyrelsen valgte årsmødet Susanne Strange Jensen fra Køge og Martin Olsen fra Faxe.  Susanne Strange Jensen blev desuden valgt til lederforeningens repræsentant i fagforeningsbestyrelsen. Jytte Munch Jørgensen, Laila Gunthel og Tina Davidsen havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Lederbestyrelsens formand, Anders L. Andersen, næstformand Jan Stolzenbach Nielsen og bestyrelsesmedlem Tina Huge Larsen var ikke på valg.

Anders L. Andersen repræsenterer BUPL Sydøsts ledere i den centrale lederforenings bestyrelse og som delegeret for lederforeningen på BUPL’s kongres i november. Jan Stolzenbach Nielsen er suppleant.

7 medlemmer deltog i årsmødet.