Åbent brev til politikerne: “Der skal spares på børneområdet igen – kan det virkelig være rigtigt?”


“Så fjernes der lige 30 millioner kroner på daginstitutionsområdet – et område, der i forvejen er stærkt presset blandt andet på grund af de store besparelser hvert evig eneste år. Nu er det nok!”, skriver bestyrelserne i seks daginstitutioner i Brønshøj-Vanløseområdet i et åbent brev til både politikerne i Københavns Kommune og på Christiansborg. Brevet er blandt andet bragt i TV2 Lorry.


Opdateret d. 21. januar 2019

Så fjernes der lige 30 mio. kr. på daginstitutionsområdet – et område, der i forvejen er stærkt presset blandt andet på grund af de store besparelser hvert evig eneste år. Nu er det nok!

Daginstitutionerne i København får 30 mio. kr. mindre udbetalt, fordi man fra kommunal og politisk side formoder, at der kan spares penge ved at lukke institutionerne 3 uger i sommerferien. Konkret betyder det at institutionerne indenfor eller udenfor deres klynge/netværk kan planlægge at lægge institutioner sammen henover en ferie.

Uærlig politik

Før kommunalvalget svarede 87 % af de deltagende politiske kandidater i KFOs kandidattest, at det var vigtigt at sikre åbne institutioner i sommerferien. Og det er ikke mere end fem år siden Københavns Kommune afskaffede en tilsvarende ordning. Dengang var det bare to og ikke tre uger, børnehaverne og vuggestuerne holdt lukket. Og ordningen var langt fra en succes, viser en evaluering, som Københavns Kommune selv lavede i 2011.

MEN – det er jo ikke kun kommunens ansvar – det er landets politikere på Christiansborg, der via Grønthøster simpelthen fjerne pengene fra området og siger: I kan bare hente dem ved feriepasning”.

Det går ud over børnene

Sommerperioden er jo ellers den periode, hvor der bliver gearet lidt ned – men der sker stadig meget pædagogisk arbejde i institutionerne. Det utrygge barn gøres tryg. De nystartede børn får bedre plads. Nye relationer opstår. Der er tid til ture. Personalet får mulighed for at tænke andre tanker, få set børnene og hinanden på andre måder. Det har stor pædagogisk kvalitet.

Vi forældre føler, at vi famler og kæmper i blinde og vi bliver aldrig hørt trods diverse høringssvar vi håbefuldt indsender gang på gang, når der spares voldsomt på området. Vi bliver åbenbart nødt til banke i bordet igen og igen. Besparelserne betyder:

  • Vores daginstitution bliver nødt til at holde lukket 3 uger i sommerferien 2019. Selvom der er en åben opsamlingsinstitution blandt vores netværk, der står til rådighed i disse uger inkl. 1 enkelt voksen fra vores institution, så vil det betyde at vi overlader vores børn til et ukendt hus og ukendte personaler. Det kan givetvis være skønt for nogle børn at komme til nye rammer, men for størstedelen af vores små børn er det ganske simpelt utrygt og uforsvarligt – en rigtig dårlig løsning.

Konsekvensen vil være at forældre som selv kan planlægge deres ferie, vil skulle holde tvungen ferie i de 3 pågældende uger, beholde deres børn hjemme på en eller anden måde og forhåbentlig få arrangeret sig hos bedsteforældre mv. Men det er jo ikke hos alle familier dette kan lade sig gøre – langt fra endda!

  • Hvad med de forældre, der indgår i turnusordning på deres arbejdsplads og ikke selv kan bestemme, hvornår de holder sommerferie?
  • Hvad betyder det for børnene – og for familien i det hele taget, at mor og far bliver nødt til at holde ferie forskudt af hinanden for at få ferie-kabalen til at gå op?
  • Hvad siger arbejdsgiverne til, at alle forældre i København holder ferie i de samme 3 uger?

Som bestyrelser i de nedenfor nævnte selvejende institutioner i Brønshøj/Vanløse fra Netværk 2 er vi heldigvis del af selvstændige juridiske enheder – men det synes fuldstændig glemt og negligeret. Til gengæld er vi sat under fuld administration – og det går ud over vores børn.

Skrevet af:

Finn Hansen, formand for bestyrelsen i Humlebo Børnehave

Brian F. Krogh, formand for bestyrelsen, Fuglereden

Line Iversen, formand for bestyrelsen, Husum Børnehus

Peter Skovhus, formand for bestyrelsen, Fritidscenter Brønshøj Husum

Maryam Iqbal, formand for bestyrelsen, Korsagergård Vuggestue

På vegne af bestyrelserne i:

Humlebo Børnehave, Vallekildevej 88-90, 2700 Brønshøj

Korsagergård Vuggestue, Korsager Allé 16, 2709 Brønshøj

Fritidscenter Brønshøj Husum, Godthåbsvej 253, 2720 Vanløse

Husum Børnehus, Frederikssundsvej 298, 2700 Brønshøj

Fuglereden, Frederikssundsvej 359B, 2700 Brønshøj

Husum Fritidsinstitution, Kyringevej 1, 2700 Brønshøj

SE OGSÅ: “Vrede københavnske vuggestuer” (TV2 Lorry)

LÆS OGSÅ: “Besparelser: Børnehaver får svært ved at indfri forventninger til ny pædagogisk læreplan”

LÆS OGSÅ: “Store børn og unge ramt af nye besparelser i København”

LÆS OGSÅ: “København sparer massivt på børneområdet”

SE OGSÅ: “Kommune svinger sparekniven over børnehaver” (TV2 Lorry)

SE OGSÅ: “Historisk mange forældre er bekymrede over børnehavebesparelser” (TV2 Lorry)