443 daginstitutioner med udsatte børn får nej til flere pædagoger


Folketinget har afsat midler til sociale normeringer i 100 daginstitutioner, men nye tal viser, at behovet er langt større


Udgivet d. 1. juli 2018

Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudsreform i kraft, og et af de mest omtalte elementer i aftalen er puljen til såkaldte sociale normeringer i daginstitutionerne. Hvor politikerne på Christiansborg har målrettet 83 millioner kroner til flere uddannede pædagoger til de mest udsatte børn.

Socialstyrelsen har fordelt pædagogerne til sociale normeringer over 100 daginstitutioner. Men nye tal viser, at Socialstyrelsen har modtaget langt flere ansøgninger om støtte til udsatte børn. Ikke mindre end 61 kommuner har søgt om at få del i puljen til i alt 543 daginstitutioner.

“Flere uddannede pædagoger er helt afgørende for, at vi kan hjælpe og støtte de børn, der er i udsatte positioner. Og ansøgningerne fra kommunerne viser, at behovet er enormt”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Det er BUPL, der har søgt aktindsigt i ansøgningerne hos Socialstyrelsen. De 543 daginstitutioner lever som udgangspunkt op til kriteriet om, at mindst 25 procent af børnene i institutionen har enten økonomisk eller socialpædagogisk friplads. Men det er altså kun 100 af daginstitutionerne, der kan se frem til flere pædagoger efter sommerferien. I de 100 udvalgte institutioner betyder det, at der ansættes 1-2 ekstra pædagoger.

“Vi har hele tiden bakket politikerne op i at målrette midlerne til de daginstitutioner, hvor behovet er størst. Så man i hverdagen vil kunne dele børnene op i mindre grupper og styrke forældresamarbejdet. Men tallene fra Socialstyrelsen viser tydeligt, at puljen til sociale normeringer bør hæves markant”, siger Elisa Bergmann.

En undersøgelse fra KORA viser, at det kun er fire ud af ti kommuner, der i dag bruger sociale normeringer. Førende eksperter inden for børneområdet som forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, professor Charlotte Ringsmose og rektor Stefan Hermann har tidligere efterlyst flere sociale normeringer i forhold til udsatte børn i vuggestue og børnehave.

“Vi står i en kritisk situation, hvor børnetallet stiger markant over de kommende år, og normeringerne i forvejen ligger på et historisk dårligt niveau. Politikerne er nødt til at komme kommunerne til hjælp. De kan ikke løfte opgaven alene”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23445383

FAKTA

Læs mere om dagtilbudsreformen.

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009