31 børn pr. pædagog i Esbjergs SFO’er


Esbjerg Kommunes budgetforslag for 2020 skriger til himlen. Så kontant er udmeldingen fra BUPL Sydjyllands formand. I budgettet lægges op til store besparelser på hele 0-18 års området, som vil få vidtrækkende konsekvenser for både børn og det pædagogiske personale.


Opdateret d. 09. oktober 2019

Esbjerg Kommune foreslår at spare 11 årsværk i kommunens SFO’er. Konsekvensen bliver, at der fremover vil være 31 børn pr. pædagog i SFO’erne. I dag er der 28,3 børn pr. pædagog i SFO’erne, og som tallet indikerer, er hverdagen allerede meget presset for det pædagogiske personale. Det dokumenteres også i en ny BUPL-undersøgelse (april 2019). Her svarer 71 procent af pædagogerne i Esbjerg Kommune, at de inden for den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne. Derudover vurderer 44 procent, at de ’sjældent’ eller ’aldrig’ har ordentlig tid til at tage sig af konflikter og sociale problemer hos børnene. Det bekymrer BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen, fordi den manglende tid til at tage hånd om børnenes konflikter har afgørende betydning for børnenes udvikling og trivsel.

”Jeg synes, Esbjerg for længst har nået grænsen for, hvor mange børn der skal være pr. pædagog i SFO’erne. Det er alarmerende, at næsten halvdelen af pædagogerne vurderer, at de ikke har tid til at tage hånd om børnenes konflikter og sociale problemer. Trivsel er den vigtigste forudsætning for børnenes mulighed for at opbygge venskaber og i det hele taget at begå sig i et socialt fællesskab. Så det er en virkelig dårlig spiral, når pædagogernes ressourcer er for få, og det skriger til himlen, at Esbjerg Kommune nu foreslår, at der skal være 31 børn pr. pædagog i SFO’erne”, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Også på 0-5 års området foreslår Esbjerg Kommune store besparelser. Dels foreslår de at sænke andelen af pædagoger fra 60 til 50 procent, og dels at reducere antallet af pædagoger med 6,3 årsværk[1] – altså en nednormering. Spareforslaget står i skærende kontrast til forældrenes massive opråb om behovet for flere pædagoger i daginstitutioner. Ifølge Jonna Jul Gudmundsen vidner forslaget om behovet for at få indført minimumsnormeringer.

”I BUPL oplever vi, at mange kommuner er optaget af at sikre bedre forhold for de mindste. Esbjerg Kommune har faktisk også investeret i 0-5 års området de seneste år, men på trods af det er normeringen jo på ingen måde prangende. Det er fuldstændigt hovedløst, at kommunen nu foreslår at rulle hele investeringen tilbage og herunder både forringe normeringen og pædagogandelen”, siger Jonna Jul Gudmundsen

Pædagogerne i Esbjerg Kommunes vuggestuer og børnehaver har også besvaret BUPL-undersøgelsen. De beretter også om en alt for travl hverdag med manglende tid til omsorg og nærvær. Fx svarer hele 72 procent af pædagogerne, at de oplever at stå alene med den samlede børnegruppe i en periode på en tilfældig dag. En pædagog uddyber sit svar således:

”Vi er 3 medarbejdere (2 pæd. og 1 medhjælper) på min stue til 23 førskolebørn. I går var vores medhjælper syg og den anden pædagog på stuen gik hjem til middag. Jeg var derfor selv fra kl. 13-16 med 19 børn. Så en hel dag med minimalt pædagogisk arbejde af høj kvalitet – det var ren opbevaring/pasning af børn. Og sådanne dage er der MANGE af i løbet af en måned!”

BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen opfordrer derfor på det kraftigste politikerne i Esbjerg Kommune til at friholde 0-18 års området besparelser.

[1] Med virkning fra 2021