2 ud af 3 pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene


En ny undersøgelse fra BUPL blandt næsten 14.000 pædagoger cementerer, at pædagogerne mangler tid til børnene på alle fronter i landets institutioner. Alarmerende, siger formand Elisa Rimpler.


Opdateret d. 11. oktober 2021

81 procent af landets pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at der er for få voksne i børnehaver og vuggestuer i forhold til arbejdsopgaverne. Samtidig oplever cirka 2 ud af 3, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel. Og 68 procent kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn.

Det viser en ny undersøgelse blandt BUPL’s medlemmer. Den viser også, at over halvdelen af lederne er nødt til at planlægge med alenetid, når de lægger vagtplan. Det betyder, at en enkelt pædagog må stå alene med hele børnegruppen.

Knap 14.000 pædagoger og ledere har svaret, og det gør undersøgelsen til den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår i daginstitutionerne.

”Undersøgelsen er endnu et stærkt vidnesbyrd på en alt for presset hverdag i institutionerne, og den bekræfter kun, at der er brug for en national genopretningsplan for børneområdet,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Ifølge undersøgelsen mangler pædagogerne tid til børnene på alle fronter: De mangler tid til omsorg, tid til at arbejde med børnene i mindre grupper og tid til sårbare og udsatte børn.

Som en af pædagogerne i undersøgelsen skriver: ”Jeg har flere børn, end jeg kan nå at snakke med og være nærværende over for. Det er fint for børnene at lære turtagning og at udsætte behov. Men de har altså også krav på at blive set og hørt af en nærværende voksen – og det oplever jeg, kan være svært.”

Elisa Rimpler siger: ”Undersøgelsen bekræfter os i, at vilkårene gør det om end meget svært at leve op til den ambitiøse læreplan, som Folketinget lige har besluttet. Daginstitutionerne er jo ikke en børneparkering. Pædagogerne er forpligtet på at sikre børns trivsel, udvikling og læring – og det skal politikerne tage ansvaret for.”

Med udsigt til 70.000 flere småbørn over de næste 10 år vil presset på institutionerne kun vokse. Derfor er det på høje tid at få bremset besparelserne og sikre en grænse for, hvor mange børn pædagoger kan stå alene med. BUPL peger på en national genopretningsplan, der skal forpligte både Christiansborg og kommunerne – og som skal indeholde minimumsnormeringer, der lægger en bundgrænse for, hvor mange børn hver pædagog skal have ansvar for.

”Børnene kan ikke være tjent med det politiske abespil, hvor politikerne kaster ansvaret frem og tilbage mellem Christiansborg og kommunerne. Børns liv og fremtid er alt for vigtig til at blive afgjort af tilfældigheder eller falde ned mellem to stole. Både forskere og de tusindvis af forældre, som lørdag var på gaden landet over for at demonstrere, bakker op om, at der skal ske forbedringer nu,” siger BUPL-formanden.

For yderligere oplysninger
Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 4023 2069
Anders Troels Damgaard, kommunikationschef i BUPL, tlf. 5050 9463

**

FAKTA

Tal fra BUPL’s vilkårsundersøgelse
• 81 procent af pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – typisk på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning.
• 66 procent af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe.
• 53 procent af lederne i undersøgelsen fortæller, at de ikke kan lægge en vagtplan uden alenetid, hvor en enkelt pædagog er alene med en børnegruppe.
• 64 procent af pædagogerne kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel.
• 68 procent af pædagogerne kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

Fakta om vilkårsundersøgelsen
• BUPL/BUPL-A har fra 26. februar til 12. marts 2019 gennemført en undersøgelse, hvor alle medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området har haft mulighed for at deltage.
• Der er udsendt 33.374 invitationer. 13.949 har svaret på alle spørgsmål, og 2.168 har svaret på en del af spørgsmålene. Det giver en svarprocent på 42%/48%.
• Besvarelserne stemmer overens med den demografiske fordeling på alle medlemmer og er derfor repræsentativ for pædagoger på 0-5 års området, der er medlem af BUPL/BUPL-A. Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 0-5 års området.
• Undersøgelsen er den største af sin slags nogensinde, og det store antal besvarelser sikrer en meget lav statistisk usikkerhed på +/- 0,8 procentpoint. Samlet set har undersøgelsen en meget stor validitet.

Citater fra vilkårsundersøgelsen
• ”Den største udfordring i går var at være ene pædagog til 30 børn og nå rundt om alle”
• ”Jeg oplevede så sent som i går, at jeg var alene voksen på stuen. En dreng græd meget, men jeg kunne ikke trøste ham, da jeg havde fem andre børn, der også havde brug for min hjælp. Det gjorte ondt ikke at være der for ham.”
• ”Den største udfordring er sygdom/fravær, som ikke bliver dækket ind. Så skrider dagens planer, og der skal bare overleves. Med mange vuggestuebørn skal alt klappe for at nå alle børn og køre bl.a. eftermiddagen i systemer. Der går man hjem og er helt blæst oven i hovedet og tænker: I dag gjorde jeg det ikke godt nok…”
• ”Jeg er den eneste uddannede pædagog, så jeg mangler i dén grad faglig sparring. Jeg er primær pædagog for 25 treårige. Det kræver rigtigt meget nærvær, guidning og fysisk tilstedeværelse for at kunne understøtte legerelationer, begyndende rollelege, sprogstimulering osv.”
• ”Det er en udfordring, at der ikke er nok fast personale til at kunne støtte de børn, som har brug for ekstra omsorg og hjælp til at kunne begå sig i institutionen, uden det ender ud i mange konflikter og uhensigtsmæssig opførsel.