MED-samarbejdet på dagsordenen


Hvad får man når man tager 140 blandede bolsjer af tillids- og arbejdsmiljø-repræsentanter med 6 workshops, faglige oplæg dialogkort og toptunede facilitatorer? En hvirvelvind af en dag, hvor erfaringer og idéer flyver fra hjørne til kvist.


Opdateret d. 30. september 2021

Den 22 september mødtes ca. 140 tillidsrepræsentanter (TR), arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) MED-konference med fokus på det gode samarbejde på arbejdspladsen. Dagens tema bød blandt andet på overvejelser om, hvordan man bedst navigerer i sin rolle som repræsentant og sørger for at involvere sine kollegaer og få deres input.

Er en postkasse løsningen?

Jeg møder Lill Jørgensen, der er TR i Damhuset. På hendes arbejdsplads har de sat en postkasse op for at fange flere kommentarer fra kollegaer, der måske ellers ikke ville blive aktiveret. Hun siger:

”Nogle gange kan det være lidt svært som TR at sikre, at alle ens kollegaer får en stemme. Her har alle mulighed for at gå ind og lægge en seddel i postkassen. Det er ikke alle der gør det, men det er et forsøg på at give alle lige muligheder. Så kan man lægge en seddel med eller uden navn. Man kan skrive et par stikord på en post it, og uddybe det ved en senere snak.

Lill fortæller, at postkassen i nogle perioder er tom, men kommer til live igen, når hun minder kollegaerne om dens eksistens.

Andre gange har hun oplevet, at postkassen bliver fyldt med så mange henvendelser, at de ikke kan nå at behandle dem alle med det samme.

Plads til refleksion

Efter dagens program er overstået, møder jeg 3 pædagoger fra Æblehaven på Frederiksberg. En er tillidsrepræsentant, en anden er Arbejdsmiljørepræsentant og den tredje leder. Trioen er taget afsted sammen til konferencen i håb om at udvikle og få sparring på deres samarbejde. Sammen har de deltaget 3 workshops med fokus roller i MED-samarbejdet, involvering og intern kommunikation. Jeg spørger dem, hvad de tager med sig hjem

Thea, leder: ”Der er kommet gode indspark, men der er også steder, hvor jeg kan se, at vi allerede er godt i gang. Vi kan jo altid give plads til at forbedre os. Og det har vi faktisk fået redskaber til.”  Camilla (TR) tilføjer, at de nu skal hjem og se på blandt andet involvering af flere medarbejdere op til møderne.

Ifølge Martin (AMR) har en af dagens interessante pointer handlet om at skabe klare rammer for diskussioner på arbejdspladsen. ”Vi skal være med til at have mere tydelighed omkring åbne og lukkede diskussioner. Hvor noget er op til diskussion, og hvornår det allerede er bestemt.”

”Ja og give plads til den gode dialog, og få planlagt, hvad det er vi snakker om, så vi kan komme i mål med diskussionerne.” Tilføjer Camilla

Thea: ”Jeg tænker meget over langsommelighed i vores drøftelser på møderne. At få den ægte dialog. Selvom vi godt kender teorierne, var det virkelig godt at få dem opdateret. Man skal virkelig give plads til nysgerrighedsfasen. Det skal vi prøve at implementere i vores møder. Når vi har sat et punkt på dagsordenen, så også give plads til processen og den ægte dialog.”

Camilla: ”Så man får lyttet til hinandens input, og er nysgerrig på, hvor vi er gode i vores roller. Hvor, vi har et særligt AMR eller et TR perspektiv.”

Med hovederne fuld af overvejelser og input sender jeg de tre ud i Københavns myldretidstrafik og hjem til deres insitution hvor de nye redskaber skal stå deres prøve i praksis.