Flere pædagogiske krav og færre uddannede pædagoger


Vuggestuerne og børnehavernes pædagogiske læreplaner skal fornyes til efteråret, men siden læreplanernes blev indført i 2004, er andelen af uddannede pædagoger faldet.


Udgivet d. 13 juni, 2016

Der bliver stillet flere og flere krav til personalet i landets vuggestuer og børnehaver, men det kan langt fra ses på andelen af uddannet personale. Lige nu arbejder børne- og undervisningsministeriet på en revision af de pædagogiske læreplaner, der blev indført tilbage i 2004, men siden dengang er der faktisk blevet længere mellem de uddannede pædagoger til børnene, viser tal fra Danmarks Statistik.

Tilbage i 2004 var det i gennemsnit 55 procent af personalet i landets vuggestuer, der var uddannede pædagoger og 65 procent i børnehaven. I de aldersintegrerede institutioner lød tallet på 61 procent uddannede pædagoger. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at vi i dag stadig ligger på 55 procent i vuggestuerne, men tallet i børnehaven er faldet til 59 procent og 58 procent i de aldersintegrerede institutioner.

”Det er da paradoksalt, at der bliver stillet flere og flere krav til personalet i landets dagtilbud, mens uddannelsesniveauet tilsvarende falder. De pædagogiske læreplaner blev indført tilbage i 2004, fordi eksperterne omsider indså, at det ikke længere er tilstrækkeligt at betragte daginstitutionerne som en pasningsordning. Men det var næppe eksperternes forventning, at det var ansatte uden pædagoguddannelse, der skulle arbejde med læreplanerne”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

I marts 2016 nedsatte børneminister Ellen Trane Nørby (V) en mastergruppe, der skulle sætte en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes. Revisionen af læreplanerne ventes færdig til efteråret, og BUPL forventer, at det pædagogiske grundsyn med børneperspektivet, leg og kreativitet som centrale værdier kommer til at fylde meget i læreplanerne.

Ellen Trane Nørby har selv fremhævet, at læreplanerne skal arbejde mere målrettet med at bryde negativ social arv så tidligt som muligt. Noget som ifølge flere forskere, blandt andet Bente Jensen, professor ved DPU Aarhus Universitet og Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker ved SFI, stiller krav til uddannelsesniveauet hos personalet i vuggestuer og børnehaver.

”Vi er helt enige med ministeren i, at en tidlig indsats er helt afgørende for at få alle børn med. Jeg glæder mig over det store fokus, som ministeren har på dagtilbudsområdet, og vi stiller gerne med pædagoger til at løfte opgaven. For opgaven kræver altså de stærke faglige kompetencer, som pædagoger besidder”, fastslår Elisa Bergmann.

I forbindelse med skolereformen er der vedtaget en politisk målsætning om, at alle elever frem mod 2020 skal undervises af linjefagsuddannede lærere. Derfor ønsker BUPL også, at politikerne tør sætte en målsætning på andelen af uddannede pædagoger, når læreplanerne bliver revideret til efteråret.

Tidligere i år viste tal fra Danmarks Statistik, at hver syvende lærer i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Dengang mente eksperter som f.eks. Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Aarhus Universitet, er det meget alvorligt, at så mange folkeskolelærere ikke har nogen læreruddannelse.

”Vi står altså i en situation, hvor det kun er seks ud af 10, der har uddannelsen som pædagog i daginstitutionerne. Så er det altså svært at have faglig sparring med sine kolleger og arbejde målrettet med pædagogiske læreplaner. Jeg savner en politisk målsætning på uddannelsesniveauet i daginstitutionerne, som vi har set det på skoleområdet”, siger Elisa Bergmann.

Udvikling i andelen af pædagoger fra 2004-2014 – i procent
 Vuggestue  Børnehave  Aldersinte.  Fritidshjem  SFO
 2004  55 65 61  68 72
 2014  55 59 58 61 73

Kilde: Danmarks Statistik

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Se de seneste normeringstal her (pdf).