Henriette Brockdorff: Vi kigger ind i et efterår med mange store dagsordener


“Det bliver et efterår med store dagsordener, men også et efterår med en uforudsigelighed som følge af corona,” skriver Henriette Brockdorff.


Opdateret d. 24. august 2020

Kære medlemmer af BUPL Hovedstaden

Velkommen tilbage fra sommerferie, som sikkert har været tiltrængt for mange efter et forår, som har krævet meget af os med ansvar for andre. Vi kigger ind i et travlt efterår med mange vigtige dagsordener.

Corona-epidemien er langt fra overstået. Genåbningens fjerde fase er i gang. Det betyder, at alle børn nu må komme i dagtilbud og skole, men at der fortsat er krav om rengøring og hygiejne. Bliv klogere på de nye retningslinjer her. Fagforeningen står selvfølgelig stadig klar til at hjælpe og rådgive om lokale corona-relaterede problematikker.

Pædagogerne skal have en ny overenskomst i 2021, og forberedelserne er i gang. Pædagogerne skal have en løn, der afspejler det store bidrag til velfærdssamfundet, som vi bidrager med hver dag. Pædagogerne har et lønefterslæb, som bygger på en lav lønindplacering i 1960’erne, der betyder, at vi får en markant mindre løn end faggrupper med den samme uddannelseslængde. Derfor skal vi blive ved med at kæmpe for pædagogernes løn og arbejdsvilkår og tage et nyt skridt mod ligeløn. I disse uger afholder BUPL Hovedstaden OK21-kick-off på TR-møderne i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg. Sæt kryds i kalenderen til den 31. august, hvor BUPL Hovedstaden inviterer til medlemsmøde om OK-21, hvad vi skal prioritere ved de kommende forhandlinger. Du tilmelder dig her.

Forhandlingerne om loven om minimumsnormeringer genoptages i efteråret, og politikerne skal blive enige om de ønsker, at minimumsnormeringer skal gælde helt ned i den enkelte institution eller som et gennemsnit i hele kommunen. Vi ønsker, at minimumsnormeringer fordeles helt ned i den enkelte institution – børn, pædagoger og forældre skal mærke en forskel i hverdagen.

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 1. oktober under overskriften: ”Pædagoger og professionen i en krisetid”. Du tilmelder dig her. Vi tager alle nødvendige forbehold i forhold til corona, og vi følger med i myndighedernes anbefalinger, så programmet eller afholdelsen kan ændre sig i løbet tiden frem mod generalforsamlingen.

Kom til skole-fritidskonference d. 24. september, hvor vi i samarbejde med blandt andre FOLA og KP afholder en konference, der stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum. Det gør vi ved at give blik på og nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, være kritiske og være i fællesskaber. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Det bliver et efterår med store dagsordener, men også et efterår med en uforudsigelighed som følge af corona, der betyder, at hverdagen stadig er præget af hygiejnekrav og anderledes rutiner. Husk, at du altid kan kontakte fagforeningen, hvis du har brug for hjælp og rådgivning.

Venlig hilsen

Henriette Brockdorff

Formand BUPL Hovedstaden