1070 medlemmer har indsendt krav til OK21


Næsten 1100 medlemmer fra BUPL Storkøbenhavn sendte deres krav ind til ny overenskomst. Ikke overraskende er løn topscorer.


Opdateret d. 30. september 2020

Af Charlotte Toft

I 2018 var der langstrakte forhandlinger og demonstrationer foran Forligsinstitutionen, da hovedparten af de faglige organisationer stod skulder ved skulder og pressede arbejdsgiverne til et acceptabelt overenskomstresultat. Nu er vi i gang med en ny overenskomstproces med det formål at lande en ny overenskomst i 2021.

Møder om OK21
En del af processen frem mod en ny overenskomst er at indsamle krav fra BUPL Storkøbenhavns over 6000 medlemmer. Egentlig skulle kravindsamlingen have været i gang i foråret, men her satte corona en bremse i. En effektiv proces blev derfor igangsat i august 2020 med kick-off-møder for TR’er, ledere og medlemmer, hvor det bl.a. blev diskuteret, hvad vi kunne og skulle prioritere – og hvad det kunne betale sig at gå efter.

Postkort og mail til brug for dine krav til OK21
For at så mange medlemmer som muligt kunne give deres mening til kende, blev der udarbejdet 4000 postkort, hvor man som medlem kunne skrive, hvad der var det vigtigste i overenskomsten, hvad man godt kunne tænke sig mere af, og hvad man ikke ville undvære. Kortet skulle så afleveres til den lokale tillidsrepræsentant eller sendes til BUPL Storkøbenhavn.

11. september kl. 12 og 1070 kort senere
For at kunne nå at behandle kravene i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse 14. september mhp at aflevere dem til BUPL dagen efter, var der sat en deadline for indlevering af krav fra medlemmerne 11. september kl. 12. Her kunne TR’erne så medbringe kortene til TR-topmødet, men pga af skærpede corona-tiltag i de storkøbenhavnske kommuner blev TR-topmødet aflyst. Takket være en kæmpe indsats fra tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og faglige sekretærer blev kortene dog indsamlet. Og der var ikke færre end 1070 incl dem, der havde sendt deres besvarelser på anden vis. En svarprocent på omkring 25, hvilket i lyset af den korte proces på en måned er ret flot.

Kravenes topscorer er løn
Ikke overraskende er topscoren på ønskesedlen en bedre løn. Der er ønske om pulje til ligeløn både med baggrund i uddannelse og i køn. Og der er et stort ønske om både at øge i bunden og toppen, ligesom der er ønske om at afskaffe garantiløn og erstatte det med erfaringsløn. Derudover er der ønske om, at udvide lønrammen set i lyset af, at det bliver sværere og sværere at stige ud over løntrin 35.

Endelig er der ønske om forbedring af tillæg og klarere regler for tildeling af tillæg – eksempelvis Skive-tillægget.

PFF, særlige stillinger og lederne
Medlemmer på PFF-området og i særlige stillinger ønsker udvikling i erfaringsløn som på basisoverenskomsten, mens lederne ønsker afskaffelse af loft for grundløn samt tillæg for pålagt ekstraarbejde

Pension
Der ønskes højere pensionssats samt ensartet sats for alle medlemsgrupper.

Tid til faglighed
Tid til faglighed er også en høj prioritet i tilbagemeldingerne. Hovedvinklen er ønsket om fastsat tid til planlægning, evaluering og refleksion. Derudover ønskes tid til efteruddannelse

Lederne udtrykker ønske om arbejdstidsregler, der sikrer dem mod at arbejdstiden griber om sig.

Arbejdsmiljø
Under arbejdsmiljøtemaet er tilkendegivelserne, at der ikke må pilles ved seniordagene, og at der skal være klarere regler for barn syg.

Det videre forløb
Kravene, der blev behandlet på bestyrelsesmøde i BUPL Storkøbenhavn d. 14. september 2020, er fremsendt til BUPL’s Hovedbestyrelse til behandling og prioritering. Selve overenskomstforhandlingerne begynder ultimo 2020, og der kan forventes præsentation af ny overenskomst senest februar 2021. En aftale der sendes til afstemning med et afstemningsresultat i marts 2021.