1. maj i corona-tiden kalder på respekt for pædagogerne


Hver for sig og sammen skal vi kæmpe for en tiltrængt og reel anerkendelse af pædagoger og andre offentligt ansatte. Det bør nu være tydeligt for alle.


Udgivet d. 30. april 2020

I år holder vi 1. maj på en noget anderledes måde, og jeg ville gerne have holdt den ude i virkeligheden under fanerne.

1.maj er Arbejdernes internationale kampdag, og selvom det på mange punkter går rigtig godt i Danmark, er der er stadig meget af kæmpe for. Rimelig løn er f.eks. noget, vi stadig skal kæmpe hårdt for. Hos mange offentligt ansatte er lønnen fortsat meget lav. Alt for lav. Og selvom der har været økonomisk opsving, er lønnen hos de offentlige ansatte på ingen måde fulgt med udviklingen. Uligheden er blevet større og gabet mellem rig og fattig tilsvarende. I min – og de fleste danskeres optik – bør økonomisk opsving tilfalde dem, der har fortjent det – dem med de bredeste skuldre, dem der bærer mest, og dem der går forrest og løfter Danmark.

Og i de her corona-tider er det i min optik blevet meget tydeligt, hvem der har de bredeste skuldre, hvem der løfter Danmark ud af krisen, og hvem der går forrest. Det er absolut ikke dem med den højeste løn, tværtimod er det personalet på sygehusene, personalet på plejehjemmene og alle dem der tager sig af vores børn. Det er sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger. Ja faktisk alle de grupper af offentligt ansatte, der ligger nederst i lønhierarkiet.

Det her burde være en øjenåbner for alle om, at offentligt ansatte fortjener mere i lønningsposen og ikke skal være blandt de lavtlønnede.

Vi skal anerkende de offentlige ansatte, som har hjulpet os igennem krisen, og selvom tak altid er dejligt, så har vi klart mere brug for en løn-indsprøjtning. Både ifm. kommende overenskomster, men så sandelig også ifm. en ekstra bevilling fra Folketinget til de lavtlønnede fag.

Hver for sig og sammen skal vi kæmpe for en tiltrængt og reel anerkendelse af pædagoger og andre offentligt ansatte. Det bør nu være tydeligt for alle.

Vi arbejdere har stadig meget at kæmpe for.

God kampdag.

Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn