Log ind i A-Kassen

Udmeldelse


Hvis du får arbejde, der er dækket af en anden overenskomst end BUPL's, skal du skifte fagforening og a-kasse. Du har mulighed for at blive passivt medlem af BUPL.


Hvilken situation er du i?


En udmeldelse skal ske skriftligt til BUPL med minimum en måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du ønsker at melde dig ud af BUPL, skal du være opmærksom på, at du mister de rettigheder og fordele, du har som medlem af BUPL.

Vi vil meget gerne kende din begrundelse for din udmeldelse af BUPL. Det er vigtigt for os, for at vi hele tiden kan udvikle os og være en god fagforening for dig og dine kollegaer.

Send din udmeldelse til:

BUPL
Medlemsafdelingen
Blegdamsvej 124
2100 København Ø

Eller skriv til: medlem@bupl.d

 


Har du fået job uden for BUPL’s overenskomst, kan du ikke længere være medlem af BUPL’s a-kasse. Du skal skifte til den a-kasse, der dækker dit nye arbejdsområde.

Det er vigtigt, at du ikke melder dig ud af din gamle a-kasse og ind i din nye, men bliver overflyttet. På den måde bevarer du dine rettigheder. Hvis du betaler til efterlønsordningen, bliver dine betalinger overflyttet til din nye a-kasse.

Du kan blive passivt medlem af BUPL, hvis du får arbejde uden for BUPL’s overenskomst. Så bevarer du tilknytningen til professionen, kan stadig få Børn&Unge og deltage i BUPL’s arrangementer.

Du kan godt være medlem af mere end én fagforening, men du kan kun være medlem af én a-kasse. BUPL anbefaler, at du altid er aktivt medlem i den fagforening, der forhandler og aftaler din løn og ansættelsesvilkår.
Hent blanket til overflytning (pdf)


Har du orlov fra dit job – f.eks. barselsorlov – er du stadig en del af arbejdspladsen og kan stadig blive involveret i konsekvenser af omstruktureringer, nedskæringer, samarbejdsproblemer etc. Det er derfor en god ide stadig at være aktivt medlem af fagforeningen, mens du holder orlov.

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent til BUPL, mens du er på orlov. Er du nyuddannet og ledig eller helt uden indtægt, er medlemskabet af BUPL gratis.
Læs om gratis medlemskab og nedsat kontingent


Når du bliver folkepensionist, går på efterløn eller får bevilliget førtidspension og ikke længere har lønnet arbejde på BUPL’s område, får du tilbudt medlemskab af BUPL’s Pensionistsektion.
Læs om BUPL’s Pensionistsektion


Har du fået bevilliget fleksjob og har fået et job på BUPL’s område, så har du god gavn af BUPL. Det er nemlig stadig BUPL, der aftaler din løn. Du kan blive ramt af nedskæringer, omstruktureringer eller blive fyret. Og så er det vigtigt, at du har BUPL i ryggen.

Som fleksjobber står du ikke længere til rådighed på arbejdsmarkedet til almindeligt lønarbejde. Det er derfor ikke nødvendigt at være medlem af en a-kasse. Udmeldelse af a-kassen skal altid være skriftlig.

Har du spørgsmål, kan du altid ringe til BUPL’s medlemsafdeling.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen