Ofte stillede spørgsmål om medlemskab

Hvad koster kontingentet?

Priserne afhænger af, om du skal fuldtids- eller deltidsforsikres eller betaler efterlønsbidrag. 

Som fuldtidsansat pædagog koster det 504 kroner månedligt at være medlem af BUPL. Men du kan få gratis eller nedsat kontingent, hvis du fx er ledig, på barsel eller syg i længere tid. 

Få det fulde overblik på siden her. 

Jeg skal flytte a-kasse. Hvordan gør jeg?

Har du fået arbejde under en anden overenskomst end BUPL’s, skal du overflyttes til en anden a-kasse. Har du fået nyt job under en af BUPL’s overenskomster, skal du derimod overflyttes til BUPL.

Jeg har fået arbejde uden for BUPL’s område
Overflytningen foregår digitalt. Du skal melde dig ind i din nye a-kasse, som så sørger for, at du bliver overflyttet fra BUPL. Du behøver ikke gøre yderligere.

Du kan blive passivt medlem i BUPL, selvom du arbejder på et andet område end BUPL’s. Som passivt medlem kan du bevare din tilknytning til den pædagogiske profession, modtage fagbladet Børn&Unge og deltage i BUPL’s arrangementer.

Jeg har fået arbejde på BUPL’s område
Har du fået arbejde på BUPL’s område, men er medlem af en anden fagforening og a-kasse, skal du overflyttes til BUPL og BUPL´s a-kasse.

Spørg tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller kontakt medlemsafdelingen i BUPL, hvis du er i tvivl. 

Min regning passer ikke. Hvorfor?

Der kan være flere grunde til, at din regning ser forkert ud. For eksempel kan du have ændret dit medlemskab.

Ændringer i medlemskab
Sker der ændringer i dit medlemskab, får du som regel tilsendt et girokort på det ændrede beløb, også selvom du er tilmeldt PBS.

Hvis ændringen betyder, at du skal betale et mindre kontingent end først opkrævet, vil beløbet automatisk blive modregnet i din næste opkrævning, eller du vil få det udbetalt på din NEM-konto. Du vil altid få refunderet pengene, hvis du har betalt for meget i kontingent.

Hvis du ikke betaler dit kontingent
Hvis du ikke har betalt kontingentet til BUPL, vil du modtage en ny regning i slutningen af måneden.

Vær opmærksom på, at denne regning er for næste måneds kontingent, så du skylder fortsat den forrige måneds kontingent. På det nye girokort vil der stå, at du har “gammel gæld”.

Hvis du stadig ikke betaler, vil du modtage en rykker, hvor du har tre uger til at betale beløbet på rykkeren. Betaler du ikke rykkeren, bliver du slettet af BUPL.

Du vil som en sidste chance modtage et brev med et nyt girokort på hele det beløb, du skylder. Betaler du beløbet på girokortet, inden fristen udløber, vil dit medlemskab blive genoprettet.

Hvis du ikke får betalt, bliver du slettet fra BUPL’s medlemsregister. Du skal have minimum 3 måneders betalende medlemskab i træk for igen at kunne få BUPL’s økonomiske og juridiske hjælp.

Jeg skal i gang med en ny uddannelse. Hvad med mit medlemskab?

Mens du læser på fuld tid, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL, eller du kan vælge at være passivt medlem. Som studerende er det desuden vigtigt, at du er medlem af studieorganisationen for den nye uddannelse.

Arbejder du som pædagog, mens du læser, skal du blive ved med at være medlem af BUPL, som du plejer.

Er du medlem af a-kassen og under 30 år?
Er du medlem af BUPL-A og skal i gang med en ny uddannelse, har du som studerende mulighed for at blive gratis medlem af BUPL’s a-kasse.

For at blive gratis medlem af BUPL’s a-kasse:

 • skal du være under 30 år
 • skal uddannelsen være mindst 18 måneders fuldtidsstudie og være SU-berettiget
 • må du ikke tjene mere end 228.996 kr. om året inklusiv SU (2020)
 • må du ikke modtage anden offentlig forsørgelse, fx kontanthjælp eller revalidering

Du bevarer din anciennitet og har ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Fylder du 30 år, mens du læser, skal du betale et reduceret beløb til a-kassen fra din 30 års fødselsdag

Kontakt medlemsafdelingen i BUPL for yderligere information.

Jeg skal på barsel. Hvad med mit kontingent?

Mens du er på barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent til fagforeningen til det halve. Er du nyuddannet, er medlemskab af BUPL endda helt gratis.

Når du er på barselsorlov fra dit arbejde, er du stadig en del af din arbejdsplads. Derfor er det stadig vigtigt ,at du er medlem af BUPL under din barsel.

Mange af de situationer, du kan komme ud for, mens du er på arbejde, kan også ske, når du er på barsel:

 • Nedskæringer i budgetterne med konsekvens for dit timetal
 • Omlægning af arbejdsområder i institutionen
 • Nedlæggelse af institutioner
 • Fyringer

Jeg går på efterløn eller pension. Hvad med mit kontingent?

Når du går på pension eller på efterløn og ikke arbejder samtidig, bliver du tilbudt medlemskab af BUPL’s pensionistsektion.

Det koster 504 kr. om året at være medlem af BUPL’s pensionistsektion.

Når sagsbehandlingen af din overgang til pension eller efterløn er afsluttet, bliver dit kontingent ændret.

Ændringen af kontingent kan godt have en behandlingstid på omkring 14 dage. Du vil altid få refunderet det beløb, du eventuelt har betalt for meget i overgangsperioden.

Som folkepensionist bliver du automatisk meldt ud af a-kassen.

Efterløn eller pension kombineret med arbejde
Er du overgået til efterløn eller pension, men har valgt fortsat at arbejde, skal du betale kontingent til BUPL.

Kontingentet fastsættes efter, hvor mange timer, du arbejder.

Kontakt medlemsafdelingen i BUPL for yderligere information.

Jeg er sygemeldt. Hvad med mit kontingent?

Hvis du er syg er kommet på sygedagpenge, kan kontingentet nedsættes til det halve.

Det kan også være, at du i stedet skal vælge et passivt medlemskab. Som passivt medlem af BUPL betaler du cirka 1/3 af kontingentet. I begge tilfælde skal du sende en ansøgning til medlemsafdelingen i BUPL. 

Log ind på BUPL og søg om nedsat kontingent pga. sygdom 

Jeg har fået bevilget førtidspension. Hvad med mit kontingent?

Får du bevilliget førtidspension, bliver du tilbudt at være medlem af pensionistsektionen. Du kan også vælge at melde dig ud af BUPL-A.

Når du har fået bevilliget førtidspension, skal du sende en kopi af bevillingen til medlemsafdeling i BUPL. 

Du står ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor har du ikke længere ret til dagpenge. Hvis du derfor ønsker at melde dig ud af BUPL-A, skal du huske at vedlægge en skriftlig udmeldelse.Når BUPL modtager kopien og udmeldelsen, bliver dit medlemskab ændret til medlemskab af pensionistsektion i BUPL. 

Når du sender bevillingskopien og udmeldelsen af BUPL-A til BUPL, modtager du et skema, du skal udfylde og returnere til os.

Derefter får du dit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt til din konto.

Hvordan kan jeg få hjælp?

Du har ret til at få vejledning og rådgivning fra den første dag, du er medlem. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant, din fællestillidsrepræsentant, af fagforeningskontoret eller af forbundskontoret.

Juridisk hjælp
Du kan få juridisk hjælp fra den dag, du er indmeldt i BUPL. Hvis en sag er opstået inden dit medlemskab, kan BUPL desværre ikke hjælpe dig. Der er dog visse undtagelser til denne regel:

 • En sag, der opstår efter, at du er blevet medlem af BUPL, hænger sammen med en sag, som du tidligere har fået behandlet af en anden faglig organisation, eller som du selv har ført.
 • Hvis der i en sag, der ligger inden for BUPL’s faglige område, har været uklarhed om, hvilken faglig organisation du skulle være medlem af.
 • Manglende medlemskab skyldes, at overflytningen fra en anden faglig organisation endnu ikke er afsluttet.

Har du været slettet på grund af manglende betaling af kontingent, generhverver du ret til juridisk og økonomisk støtte tre måneder efter, at du er genoptaget som medlem.

Økonomisk hjælp
Det er BUPL’s hovedbestyrelse der, forud for overenskomstforhandlingerne, fastsætter reglerne for ret til økonomisk hjælp i forbindelse med strejke eller lockout ved en overenskomstsfornyelse.

Jeg har fået fleksjob. Hvad med mit kontingent?

Når du har fået et fleksjob, er du stadig en del af arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt at være medlem af BUPL. Hvis du er i fleksjob, skal du betale kontingent i forhold til din løn.

Når du har fået bevilliget fleksjob, skal du sende en kopi af din bevilling til medlemsafdelingen.

Som fleksjobber står du ikke længere til rådighed for det almindelige arbejdsmarked, det kan derfor være en fordel at melde dig ud af BUPL-A. Men inden du gør det, anbefaler vi, at du ringer til BUPL-A og får råd og vejledning om din udmeldelse. Husk at du ikke kan udmeldes med tilbagevirkende kraft.

Er du allerede ansat i et fleksjob, skal du oplyse, hvor det er. Er det fortsat inden for BUPL’s område, er det stadig BUPL, der forhandler og aftaler dine vilkår.

Mit girokort er blevet væk

Er girokortet fra BUPL gået tabt, kan du indbetale dit kontingent til BUPL og a-kassen via bankoverførsel

Reg. nr. 0400 kontonr. 4021351534
Husk at skrive dit cpr-nummer eller medlemsnummer som afsender.

Hvis du tilmelder regninger fra BUPL til betalingsservice (PBS), slipper du for girokort.

Tilmeld betalingsservice her

Tilmeld betalingsservice

Her kan du tilmelde dit kontingent til Betalingsservice.

Hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, bliver dine fremtidige regninger til BUPL betalt til tiden. 

Sådan gør du:
Du finder dit medlemsnummer på dit indbetalingskort.
Det skal du indtaste i formularen fra Betalingsservice på denne side.

Hvordan melder jeg mig ud?

Hvis du får arbejde, der er dækket af en anden overenskomst end BUPL's, skal du skifte fagforening og a-kasse. Du har mulighed for at blive passivt medlem af BUPL.

Udmeldelse foregår ved at logge ind på Mit BUPL.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.