BUPL opretholder presset for at få flere pædagoger i skoler og fritidsinstitutioner.