Undersøgelsen viste, at 93 % af pædagogerne mener de øger børns trivsel og læring i skolen.

Undersøgelsen viste, at 93 % af pædagogerne mener de øger børns trivsel og læring i skolen.