Log ind

Medlemsindflydelse


BUPL giver dig og alle vores andre medlemmer mulighed for at engagere og involvere jer mere direkte i udviklingen af fagforeningen. Du kan bl.a. engagere dig gennem medlemsundersøgelser samt faglige og politiske værksteder.


Dine muligheder for indflydelse


Del din mening med os. BUPL og PBU's fælles medlemspanel tager temperaturen på medlemmernes holdninger.

Som medlem af BUPL’s medlemspanel kan du få indflydelse og bidrage med din holdning i forskellige spørgsmål.

BUPL og Pædagogernes Pensionskasse (PBU) spørger medlemspanelet om emner lige fra leg til besparelser og andre aktuelle debatter fra det pædagogiske område.

Undersøgelserne fra medlemspanelet bruges til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde – både internt i BUPL og PBU samt i medierne.

Tilmeld dig medlemspanelet
Vil du deltage i medlemspanelet har vi blot brug for dit CPR-nummer og din e-mail.
Det er en betingelse for at deltage, at du er medlem af BUPL.
Tilmeld dig medlemspanelet

Er du leder, kan du også tilmelde dig BUPL’s lederpanel.

Framelding
Du har altid mulighed for at framelde dig medlemspanelet ved at sende en mail til chf@bupl.dk.


I BUPL vil vi gerne give dig og alle vores andre medlemmer mulighed for at engagere og involvere sig mere direkte i udviklingen af BUPL’s strategi og politik – for din stemme er vigtig for BUPL. Derfor afholder vi en række faglige politiske værksteder.

På BUPL’s faglige og politiske værksteder skaber vi en form for udviklingslaboratorium, hvor du som medlem får mulighed for at debattere forskellige temaer og bidrage med dine konkrete input til, hvordan BUPL’s faglige og politiske arbejde kan udvikle sig. Det kunne for eksempel være i forbindelse med politikudvikling eller udviklingen af en professionsstrategi.

Værkstederne finder sted i hele landet og tager afsæt i aktuelle temaer inden for pædagogprofessionen. Deltag blandt andet i værksteder på etik-, daginstitutions- og uddannelsesområdet.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage udover interesse for at diskutere det pædagogiske arbejde.

Tilmeld dig og deltag i debatten

Hold øje med arrangements-kalenderen og tilmeld dig de forskellige værksteder. Der bliver løbende tilføjet nye værksteder.

Se aktuelle faglige og politiske værksteder

Videoer fra nogle af værkstederne

Værksted om skole og fritid
Er der udfordringer, når en pædagog i sit daglige arbejde skal skifte imellem skolen og fritidsinstitutionen – og hvad kan vi gøre for at løse udfordringer? Det var der mange bud på i værkstedet om skole og fritid.

Værksted om uddannelse
Christina og 100 andre pædagoger diskuterede uddannelse og efteruddannelse på et af BUPL’s faglige politiske værksteder, se hvad de kom frem til.

Værksted om arbejdsmarkedspolitik
Odense Kongrescenter dannede rammen om 75 pædagogers deltagelse i faglige politiske værksteder om det gode arbejdsliv. Dagens mange diskussioner og input skal danne udgangspunkt for en kommende arbejdsmarkedspolitik.


Din indsats gør en forskel


19.000 pædagoger deltog i BUPL’s vilkårsundersøgelse 2019. Det har tegnet et historisk stærkt billede af pædagogernes vilkår i hverdagen.