Log ind i A-Kassen

Det får du i BUPL


Som medlem af BUPL og BUPL's a-kasse får du:BUPL arbejder for bedre løn og arbejdsvilkår for alle pædagoger. Det sker for eksempel, når vi forhandler nye overenskomster, når vi uddanner tillidsrepræsentanter, og når vi påvirker politikerne.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Som medlem får du den nyeste viden om pædagogfaget i fagbladet Børn&Unge. Ledere får også Ledetråden om ledelse på det pædagogiske område.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Deltag i BUPL’s mange spændende arrangementer. Få ny pædagogisk viden, faglig debat og et stort netværk blandt andre pædagoger og ledere.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Spar penge via Forbrugsforeningen eller tegn en god, billig forsikring i Lærerstandens Brandforsikring. Det betaler sig.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Som medlem af BUPL har du en tillidsrepræsentant, som er parat til at hjælpe dig. Tillidsrepræsentanten kender din arbejdsplads og kan for eksempel tale din sag over for ledelsen. BUPL har også fællestillidsrepræsentanter, som varetager dine interesser i kommunen.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


BUPL tjekker, om din løn og pension er korrekt. Vi hjælper dig i dialogen med kommunen/din arbejdsgiver og sørger for, at du får erstatning, hvis du har fået for lidt i løn eller pension.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


BUPL står klar med juridiske eksperter, hvis du har brug for hjælp. Vi kan tale med din arbejdsgiver om en løsning på dit problem, vi kan indgå forlig, og vi kan føre en fagretslig sag. Uanset hvad, skal du ikke betale for at få hjælp.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Bliver du ramt af en arbejdsskade eller længerevarende sygdom, kender BUPL reglerne på området og hjælper dig fra start til slut.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Hvis du bliver sagt op, får BUPL besked fra din arbejdsgiver. Vi kontakter dig og tilbyder vores hjælp, så du ikke står alene i den sårbare situation.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


BUPL giver dig gode råd til jobsøgningsprocessen og klæder dig på inden jobsamtalen. Vi læser din kontrakt igennem og tjekker, om du får den rigtige løn og pension.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Opstår der strejke eller lockout i forbindelse med forhandling af en overenskomst, kan du som medlem af BUPL få økonomisk kompensation for den manglende løn.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Som medlem af BUPL har du indflydelse på dine arbejdsvilkår. Du kan stemme om din overenskomst og være med til at vælge bestyrelsen i din lokale fagforening.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


Er du leder, bliver du automatisk medlem af BUPL’s lederforening. Her får du blandt andet professionel lederrådgivning, arrangementer om ledelse og fagbladet Ledetråden.

Kræver kun medlemskab af BUPL.


BUPL og a-kassen ved, hvad der rører sig på jobmarkedet i dit lokalområde. Det er værdifuld viden, hvis du er ledig. Du kan også få gode råd om kurser, virksomhedspraktik, vikariater og job i udlandet.

Kræver kun medlemskab af a-kassen.


Hos BUPL’s a-kasse får du arrangementer, som er skræddersyet til arbejdsløse pædagoger. For eksempel kurser om den gode ansøgning, netværk, coaching inden jobsamtalen og afklaring af kompetencer.

Kræver kun medlemskab af a-kassen.


I BUPL’s a-kasse kan du blive en del af efterlønsordningen, hvis du vælger at betale for det.

Kræver kun medlemskab af a-kassen.


Som medlem af BUPL’s a-kasse kan du få dagpenge, hvis du bliver ledig. Vi hjælper dig med at forstå regler og paragraffer. Og som pædagogfaglig a-kasse er vi de bedste til at hjælpe dig i job.

Kræver kun medlemskab af a-kassen.


Kom med i lokale jobrotationer, hvor ledige pædagoger vikarierer for fastansatte, mens de er på kursus. Metoden er en effektiv måde at få arbejdsløse i job.

Kræver både medlemskab af BUPL og a-kassen.


BUPL og a-kassen står for lokale trainee-projekter, hvor nyuddannede pædagoger uden job kan få suppleret grunduddannelsen med kurser og træningsforløb. Typisk kommer 50 % i job efter et trainee-forløb.

Kræver både medlemskab af BUPL og a-kassen.


Som medlem af BUPL og BUPL-A får du kollektiv, solidarisk Lønsikring, der giver lidt mere tryghed, hvis du mister dit job. Med Lønsikring supplerer du dagpengene, så du typisk får 80% af din tidligere løn, hvis du står uden arbejde. Ordningen er obligatorisk.

Kræver både medlemskab af BUPL og a-kassen.