Formular til indmeldelse i BUPL og BUPL’s a-kasse


Vil du melde dig ind i BUPL og BUPL’s a-kasse skal du udfylde formularen herunder.


Opdateret d. 20. august 2018

Hvis ikke den digitale indmelding fungerer, skal du hente en indmeldelsesblanket:
Hent indmeldelsesblanket for nyuddannede pædagoger (pdf)
Hent indmeldelsesblanket for alle andre (ikke-nyuddannede) pædagoger (pdf)

Blanketten skal udfyldes, printes og sendes til BUPL, enten som foto eller som en skannet fil. Send mailen til medlem@bupl.dk