Vilkårsundersøgelsen 2022: Skolepædagogerne i Skanderborg Kommune oplever stigende mistrivsel  

Du kan i denne artikel læse de vigtigste nedslagspunkter fra kommunens resultater.

43 procent af de adspurgte pædagoger i Skanderborg Kommune har svaret på vilkårsundersøgelsen i 2022.

Nedslagspunkter på skole- og fritidsområdet:

  • 3 ud af 4 oplever, at børn har angst, og det vidner om mistrivsel
  • Over halvdelen af skolepædagogerne oplever, at de kun ”i mindre grad” har tid til forberedelse 
  • Kun lidt over halvdelen mener, at de har et godt arbejdsmiljø. Det er markant lavere end på dagtilbudsområdet
  • Flere skolepædagoger oplever i forhold til sidste år at have nok tid til faglighed og arbejdet med børn i mindre grupper
  • Halvdelen oplever, at de ikke har nok tid til at arbejde med børn i udsatte positioner. Her placerer Skanderborg sig mindre godt i forhold til de andre østjyske kommuner

Over halvdelen af dagtilbudspædagogerne oplever i løbet af en arbejdsdag at stå alene med den samlede børnegruppe. Det er en stor andel, og tallet vidner om, at minimumsnormeringerne ikke er slået igennem i virkeligheden

Vilkårundersøgelsen på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune

Nedslagspunkter på dagtilbudsområdet:

  • Knap 3 ud af 4 pædagoger synes, at de har et "godt" eller "meget godt" arbejdsmiljø. Skanderborg placerer sig derfor i toppen af skalaen, når det kommer til pædagogernes vurdering af deres arbejdsmiljø
  • Hver fjerde oplever at have nok tid til at arbejde med børn i mindre grupper. Sammenlignet med andre østjyske kommuner ligger Skanderborg på dette område godt
  • I kommunen er det 50/50 om pædagogerne mener, at de har tilstrækkelig tid til planlægning af det pædagogiske arbejde eller ej. Her kan de store forskelle på vilkårene fra institution til institution være en forklaring på tallene
  • Over halvdelen oplever i løbet af en arbejdsdag at stå alene med den samlede børnegruppe. Det er en stor andel, og tallet vidner om, at minimumsnormeringerne ikke er slået igennem i virkeligheden
  • Der er særligt behov for yderlige kompetenceudvikling. Her efterspørger 3 ud af fire pædagoger viden om socio-emotionelle vanskeligheder og halvdelen efterspørger mere viden om diagnoser

 

Hvordan bruger vi resultaterne?

Vi går i dialog med kommunen om undersøgelsens resultater og har undersøgelsenmed under armen i forhandlingsrummet.

På TR-møder med dagtilbudsområdet og fritid og-skoleområdet drøfter vi deres besvarelser.

Vidste du, at ...

BUPL hvert år sender en elektronisk undersøgelse ud til samtlige medlemmer. Her får pædagoger og ledere mulighed for at svare på indgående spørgsmål om deres arbejdsvilkår og børn og unges trivsel.

Resultaterne for BUPL's årlige vilkårsundersøgelse bruger BUPL strategisk til lokalt at arbejde for bedre vilkår for pædagoger og børn i dag- og fritidstilbud.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.