Vilkårsundersøgelsen 2022: Silkeborg-pædagoger mangler tid til børn i udsatte positioner  

Både tiden til børn i udsatte positioner og arbejdet med mindre børnegrupper er knap. Det svarer pædagogerne i Silkeborg Kommune i BUPL's årlige vilkårsundersøgelse. Du kan i denne artikel læse de vigtigste nedslagspunkter fra kommunens resultater.

49 procent af de adspurgte pædagoger i Silkeborg Kommune har besvaret BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse.

Nedslagspunkter på dagtilbudsområdet

  • 60 procent af pædagogerne oplever, at de ikke har tid til at arbejde med børn i udsatte positioner
  • 2 ud af 3 har oplevet at stå alene med den samlede børnegruppe i perioder af dagen. Det er en stigning i forhold til sidste år. En forklaring herpå kan være, at sygefraværet har været højt, hvilket betyder at pædagogerne har stået alene. Dette sker endda oveni besparelser, som ikke tillader, at der bliver indsat vikarer.
  • 2 ud af 5 pædagoger oplever, at det er blevet mindre tid til at arbejde med børn i mindre grupper. Pædagogerne oplever større børnegrupper, der går op 15 vuggestuebørn. Dette gavner ikke børnenes trivsel, da der opstår flere konflikter og mere uro på stuen
  • Flere pædagoger end sidste år svarer, at de har tid til planlægning af det pædagogiske arbejde i forhold til sidste år
     

Nedslagspunkter på skole- og fritidsområdet

  • Halvdelen af skole- og fritidspædagogerne oplever, at de ikke har tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i mindre grupper
  • Halvdelen oplever også, at de ikke har tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i udsatte positioner
  • 2 ud af 3 af pædagogerne oplever, at børn der modtager støtte i undervisningen, ikke modtager støtte om eftermiddagen
  • 80 procent af skolepædagogerne svarer ”ja” til, at de har undervisning sammen med en lærer, og det viser, at lærersamarbejdet går fremad i kommunen

På skole- og fritidsområdet vil vi blive ved med at tale samarbejdet mellem lærer og pædagoger op overfor politikerne, så skolepædagogerne får flere timer ind i undervisningen

BUPL Østjylland i forbindelse med vilkårsundersøgelsen 2022 i Silkeborg Kommune

Hvordan bruger vi resultaterne?

Fremlægge resultaterne og tale faget op overfor politikere og kommunens forvaltningschef.

I dialogen med politikerne er det vigtigt at påpege, at det er en umulig opgave at drive en institution uden ledere. Da vi har store udfordringer med at rekruttere både pædagoger og ledere, er arbejdspresset på de nuværende pædagoger og ledere enormt.

På skole- og fritidsområdet vil vi blive ved med at tale samarbejdet mellem lærer og pædagoger op overfor politikerne, så skolepædagogerne får flere timer ind i undervisningen. Det virker, når lærer-pædagog arbejdet prioriteres, og føres over i fritidsdelen. Barnet skal ses som en helhed uanset om det er i undervisningen eller i sfo’en.

 

Vidste du, at ...

BUPL hvert år sender en elektronisk undersøgelse ud til samtlige medlemmer. Her får pædagoger og ledere mulighed for at svare på indgående spørgsmål om deres arbejdsvilkår og børn og unges trivsel.

Resultaterne for BUPL's årlige vilkårsundersøgelse bruger BUPL strategisk til lokalt at arbejde for bedre vilkår for pædagoger og børn i dag- og fritidstilbud.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.