Vilkårsundersøgelsen 2022: Randers Kommunes pædagoger mangler tid til børn i udsatte positioner  

Efterspørgsel på tid til børn i udsatte positioner og kompetenceudvikling fylder hos pædagogerne i Randers Kommune. I denne artikel kan du læse de vigtigste nedslagspunkter fra vilkårsundersøgelsen 2022 i kommunen.

53 procent af de adspurgte besvarede vilkårsundersøgelsen 2022 i Randers Kommune.

Nedslagspunkter på dagtilbudsområdet:

  • 51 procent af pædagogerne oplever, at de ikke har tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i udsatte positioner
  • Der er stor efterspørgsel på kompetenceudvikling, herunder viden om socio-emotionelle vanskeligheder og viden om diagnoser
  • Gennem dialoger med TR’er og pædagoger ved vi, at de fortsat råber på pædagogfaglig ledelse tæt på praksis

Nedslagspunkter på skole- og fritidsområdet:

  • Lederne vil gerne have mere tid til pædagogfaglig ledelse. Vi ved fra dialoger med ledere og pædagoger, at der er et stort ønske om pædagogfaglig ledelse
  • Fritekstbesvarelserne viser, at pædagogerne ser mange muligheder for at gøre deres arbejde bedre. De peger på, at der skal være en rimelig normering, et tættere samarbejde og tid til forberedelse med lærerkollegaer for at forbedre deres arbejde

Hvordan bruger vi resultaterne?

Undersøgelsens resultater understøtter det igangværende påvirkningsarbejde med at gentænke inklusionsarbejdet og kompetenceudviklingen, som fx ny viden om diagnoser, sorg, angst mv.

Resultaterne bliver brugt ved forhandlingsbordet, og BUPL Østjylland har dem med under armen i samtlige møder med kommunen.

Vidste du, at ...

BUPL hvert år sender en elektronisk undersøgelse ud til samtlige medlemmer. Her får pædagoger og ledere mulighed for at svare på indgående spørgsmål om deres arbejdsvilkår og børn og unges trivsel.

Resultaterne for BUPL's årlige vilkårsundersøgelse bruger BUPL strategisk til lokalt at arbejde for bedre vilkår for pædagoger og børn i dag- og fritidstilbud.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.