Vilkårsundersøgelsen 2022: Norddjurs-pædagogers svar skraber bunden på alle områder  

I Norddjurs Kommune beretter pædagogerne både om stigende mistrivsel og manglende tid til faglighed og børn i udsatte positioner. Du kan i denne artikel læse de vigtigste nedslagspunkter fra kommunens resultater.

51 procent af de adspurgte pædagoger i Norddjurs Kommune har besvaret BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse i 2022.

Nedslagspunkter på dagtilbudsområdet:

 • 70 procent oplever, at der ikke er tilstrækkelig tid til børn med særlige behov
 • 3 ud af 5 ser, at antallet af børn, der ikke trives, er stigende
 • 3 ud af 4 svarer, at der ikke er tid til planlægning af det pædagogiske arbejde. Det vidner om et presset arbejdsmiljø, samt at den tidlige indsats er i kraftig tilbagegang
 • Næsten 9 ud af 10 oplever "sjældent" eller "aldrig", at normeringstallene bliver opfyldt 
 • 4 ud af 5 pædagoger oplever at stå alene med den samlede børnegruppe i perioder af dagen
 • Mere end hver tredje pædagog svarer, at de er alene pædagog på stuen
 • 4 ud af 9 ledere har måtte opgive at ansætte en pædagog
 • Sammenligner vi Norddjurs Kommune med andre østjyske kommuner, ligger Norddjurs på bunden i alle besvarelser
   

Nedslagspunkter på skole- og fritidsområdet:

 • Der ansættes mange pædagoger i skolerne, hvilket er positivt
 • Arbejdsmiljøet er presset, fordi de skal rumme mange børn med særlige behov
 • Mere end 4 ud af 5 oplever, at børn der modtager støtte i undervisningen ikke får støtte i SFO’en
 • Det går generelt godt i SFO’en, men børn med særlige behov får ikke støtte og det presser pædagogerne

Sammenligner vi Norddjurs Kommune med andre østjyske kommuner, ligger Norddjurs på bunden i alle besvarelser.

BUPL Østjylland i forbindelse med vilkårsundersøgelsen resultater 2022

Hvordan bruger vi resultaterne?

BUPL tager resultaterne med under armen i forhandlinger med kommunens politikere.

Vi inviterer os ind i det politiske rum for at berette om kommunens situation og gøre politikerne opmærksomme på problemerne.

Minimumsnormeringen skal sættes i fokus, fordi pædagogerne i høj grad oplever, at den ikke er slået igennem.

Vidste du, at ...

BUPL hvert år sender en elektronisk undersøgelse ud til samtlige medlemmer. Her får pædagoger og ledere mulighed for at svare på indgående spørgsmål om deres arbejdsvilkår og børn og unges trivsel.

Resultaterne for BUPL's årlige vilkårsundersøgelse bruger BUPL strategisk til lokalt at arbejde for bedre vilkår for pædagoger og børn i dag- og fritidstilbud.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.