Vilkårsundersøgelsen 2022: Horsens Kommunes pædagoger ser stejl mistrivselskurve

Svarene fra vilkårsundersøgelsen 2022 viser, at pædagogerne i Horsens Kommune vurderer, at mistrivslen blandt børnene i deres institution eller skole er stigende. I denne artikel kan du læse de vigtigste nedslagspunkter fra kommunens resultater.

51 procent besvarede vilkårsundersøgelsen 2022 i Horsens Kommune. 

  Nedslagspunkter på skole- og fritidsområdet:

  • 2 ud af 3 pædagoger oplever en stigning blandt børn, som har skolevægring, angst og stresssymptomer
  • Halvdelen af pædagogerne oplever flere og flere børn der ikke trives og er ensomme 
  • Pædagogerne mangler sparring til undervisningsdelen
  • 2 ud af 3 pædagoger oplever, at børn modtager støtte i skoletiden, men at der mangler i SFO'en
  • 2 ud af 3 pædagoger oplever, at arbejdet med børn med særlige behov vanskeliggør muligheden for at have tilstrækkelig opmærksomhed på de øvrige børn i børnegruppen

  Nedslagspunkter på dagtilbudsområdet:

  • Halvdelen har kun "i mindre grad" tid til forberedelse
  • Over halvdelen oplever, at de ikke har tilstrækkelig tid til børn i udsatte positioner 
  • 9 ud af 10 efterspørger viden om socio-emotionelle vanskeligheder

  Hvordan bruger vi resultaterne?

  Vi tager resultaterne med under armen, når der afholdes møder med børne- og skoleudvalget. Vilkårsundersøgelsens resultater bliver på den måde brugt i dialogen mellem BUPL Østjylland og kommunalpolitikerne. 

   

  Vidste du, at ...

  BUPL hvert år sender en elektronisk undersøgelse ud til samtlige medlemmer. Her får pædagoger og ledere mulighed for at svare på indgående spørgsmål om deres arbejdsvilkår og børn og unges trivsel.

  Resultaterne for BUPL's årlige vilkårsundersøgelse bruger BUPL strategisk til lokalt at arbejde for bedre vilkår for pædagoger og børn i dag- og fritidstilbud.

  Kontakt din lokale fagforening

  Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.