Silkeborg Kommune: Besparelser svarer til 22 pædagogstillinger  

I Silkeborg Kommune indeholder budgettet for 2023 besparelser på 20 mio. kroner på børneområdet. Så stort et beløb får alvorlige konsekvenser for rekruttering, fastholdelse og i sidste ende børnenes trivsel.

Besparelser vil ramme hårdt

Silkeborg Kommune er en attraktiv kommune for børnefamilier at bo i. Men på trods af et stigende børnetal, får børneområdet ikke flere midler. De giver dårlige arbejdsvilkår, som får pædagogerne til at flygte. Den faldende pædagogandel får store konsekvenser for den stigende mistrivsel blandt børn og unge. De voldsomme besparelser vil dermed gøre det svært for kommunes institutioner at leve op til den ambitiøse børne- og ungepolitik.

Formand Anne Grethe Rosenberg og fællestillidsrepræsentant Jesper Højer Larsen reagerer derfor på de omfattende besparelser i et høringssvar til kommunen.

Høringssvaret blev også bragt som læserbrev i Midtjyllands Avis den 13. september 2022.

Download og læse hele høringssvaret til Silkeborg Kommune:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.